1. Aandelen en de beurs

U wordt eigenaar

Heel eenvoudig gezegd, is een aandeel een eigendomsrecht op een klein stukje van een vennootschap. Er zijn veel mensen die ervan dromen om (mede)eigenaar te worden van een bedrijf als Apple, Coca-Cola of Facebook. Welnu, dat is niet moeilijk omdat die bedrijven hun aandelen laten verhandelen op een aandelenbeurs, meer bepaalde op de beurs van New York, beter gekend als Wall Street, naar de straat waar die beurs gelegen is. Iedereen die dat wil, en die er geld voor over heeft, kan er aandelen van die bedrijven en honderden andere kopen.

Beleggen op de beursVoor wie het dichter bij huis zoekt, is er ook een beurs in Brussel, met de naam Euronext. Daar vinden geïnteresseerden gekende aandelen als Barco, Bekaert, Delhaize en Colruyt, maar ook veel aandelen die minder gekend zijn zoals Dalet, OCI of Zublin. De bedrijven die hun aandelen laten verhandelen op de beurs beschikken op die manier over kapitaal om hun groei te bestendigen. Bovendien zorgt hun beursnotering voor extra naamsbekendheid. Wie een kijkje wil nemen op de aandelen die er verhandeld worden, vindt ze allemaal op (www.euronext.com, of www.beurs.be).

Wat heeft u te zeggen?

Het eerste recht is het stemrecht op de algemene vergadering. Daardoor heeft de aandeelhouder of vennoot medezeggenschap in het beleid van de vennootschap. Wie veel aandelen bezit, heeft over het algemeen meer te zeggen dan wie er slechts enkele bezit. Nochtans zijn kleine aandeelhouders niet te onderschatten. Soms verenigen die zich om samen voor of tegen een belangrijke beslissing te stemmen.

Grote en kleine aandeelhouders hebben recht op een evenredig deel in het maatschappelijk bezit bij liquidatie van de vennootschap. Dat is het tweede recht. Een zuivere liquidatie van een onderneming die op een beurs noteert, gebeurt zelden. Maar ongelukken zijn er niet uitgesloten. Zelfs een grote onderneming kan failliet gaan. Kijk maar naar Dexia of Macintosh, het moederbedrijf van Brantano. In dat geval worden eerst de bevoorrechte en de gewone schuldeisers vergoed. Als er dan nog wat overblijft, soms gebeurt dat, dan krijgen de aandeelhouders nog een evenredig deel(tje).

Plezanter is het derde recht van de aandeelhouder, namelijk het recht op een deel van de winst die de onderneming maakt. De algemene vergadering, waar elke aandeelhouder wordt op uitgenodigd, beslist elk jaar wat er met die gerealiseerde winst (als er is) zal gebeuren. Vaak wordt ze geheel of gedeeltelijk uitgekeerd aan de vennoten. Het deel van de winst waar elke aandeelhouder recht op heeft, noemen we het dividend. De algemene vergadering kan ook beslissen om geen dividend uit te keren en de winst geheel of deels te reserveren voor nieuwe investeringen of voor de oorlogskas.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top