3. De werking van de beurs

Een aandeel is een (stukje van) een bedrijf

Elke vennootschap bezit een bepaald kapitaal. Dat dient om de werking van het bedrijf mogelijk te maken. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door een aantal aandelen, in handen van de aandeelhouders. We komen daar straks op terug. Bij grote bedrijven willen de oorspronkelijke aandeelhouders vaak geïnteresseerde kopers vinden voor een deel of voor al hun aandelen buiten de familie of de vriendenkring. Dat is niet altijd eenvoudig. Een notering op de beurs kan dan een oplossing bieden. Via gespecialiseerde tussenpersonen kunnen bedrijven een notering op de aandelenbeurs aanvragen.

De eerste keer dat het aandeel dan verhandeld wordt, stellen de tussenpersonen een ‘introductieprijs’ voor. Tegen die prijs kan voor het eerst gehandeld worden in dat aandeel. Bij een eerste uitgifte spreken kenners van een emissie. Of de koers van het aandeel na de emissie stijgt of daalt (dat gebeurt soms ook) hangt af van de ‘markt’, zeg maar de geïnteresseerde kopers en verkopers. Het mechanisme is eenvoudig: als er veel belangstelling is voor het aandeel, zal de koers wellicht stijgen.

 

Vraag en aanbod bepaalt de koers

Veel vraag en weinig aanbod drijft de prijzen op. Dat is een economische wetmatigheid. Het omgekeerde geldt ook. Is er veel aanbod en weinig vraag, dan zullen de prijzen dalen. Veel bedrijven vragen vaak ook om een andere reden een beursnotering aan. Ze plannen bijvoorbeeld een zware investering, een uitbreiding van de activiteiten of een buitenlandse expansie. Daar is veel geld voor nodig. Geld dat het bedrijf vaak niet in kas heeft. De beurs kan dan een oplossing bieden.

 

Hoe starten?

De eerste stap voor een particuliere belegger de aandelen wil verhandelen, is het openen van een beleggingsrekening bij een bank. Daarna kan hij via deze bank handelen op de beurs. Opdrachten van beleggers worden door banken en beursvennootschappen ingebracht in het elektronische handelssysteem van de effectenbeurs.

Alle actieve leden van de beurs zijn bedrijfseenheden met het statuut van beurslid, van clearinglid of een combinatie van beide. Beursleden zijn gemachtigde kredietinstellingen, makelaarskantoren en beleggingsmaatschappijen die marktleden zijn geworden om orders op de markt uit te voeren, te kopen en te verkopen. Afhankelijk van het type machtiging dat werd verleend, mogen ze handelen namens klanten en/of voor eigen rekening. De clearingleden zijn bedrijven, belast met de clearing. Zij zorgen ervoor dat kopers hun gekochte effecten ontvangen en verkopers betaald worden binnen de reglementaire termijn zodra de orders werden uitgevoerd. Beursleden kunnen ervoor kiezen om ook als clearinglid op te treden en om die operaties allemaal zelf af te handelen.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top