Gemengde resultaten ABN AMRO

woensdag, 17 mei, 2017 - 09

De eerstekwartaalcijfers van ABN AMRO zijn beter dan verwacht, maar de kapitaalbuffer valt tegen. Dit stelde analist Matthias De Wit van KBC Securities woensdag.

De 18 procent hoger dan verwachte nettowinst is vooral te danken aan hogere overige inkomsten, waaronder diverse eenmalige posten, en lager dan verwachte kredietvoorzieningen.

De kapitaalbuffers vielen echter tegen, door tijdelijke en seizoenseffecten. De analist sprak daarom van gemengde resultaten.

KBC Securities handhaaft het Houden advies en koersdoel van 23,00 euro. Het behoudende advies is gebaseerd op het risico dat het lage renteklimaat de rentemarge zal drukken en het feit dat de risico-opslagen op hypotheken de laatste tijd zijn gedaald.

Een eerste analyse van de rentebaten wees volgens De Wit op een lichte daling van de rentemarge ten opzichte van het voorgaande kwartaal, hoewel dit door eenmalige posten kan zijn veroorzaakt.

De risicogewogen kernkapitaalratio CET1 daalde 10 basispunten tot 16,9 procent vanwege een tijdelijk hogere weging van operationele risico's. KBC Securities rekende hier op 17,2 procent. De ongewogen leverage ratio daalde met 20 basispunten tot 3,7 procent waar KBC Securities rekende op een stabiele ontwikkeling, nadat deze in het voorgaande jaar geflatteerd was door het afbouwen van posities door klanten aan het eind van het jaar.

Aandeel: 

Pagina's

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top