2. Benjamin Graham

Ben Graham blonk uit als belegger en financieel opvoeder. Hij schreef onder andere twee klassiekers van ongeëvenaard belang. Hij is ook algemeen erkend als de vader van twee fundamentele beleggingsdisciplines - veiligheidsanalyse en value investing . 
 
Zijn twee basisboeken, "Security Analysis" (1934), geschreven met David Dodd, en "The Intelligent Investor '(1949) worden door velen beschouwd als de beste boeken ooit voor aandelen beleggers. Beide boeken worden nog steeds gebruikt voor universitaire cursussen over beleggen.
 
In zijn klassieker "The Money Masters" (1980), citeert John Train Graham: " Benjamin Graham geldt in deze eeuw (en misschien aller tijden) als de belangrijkste denker op vlak van beleggen, Hij paste een groot verstand, enorm veel ervaring en oneindig gedetailleerde opzoekingen in elkaar om bijgeloof, tips en giswerk van velen te counteren.
 
Hij is ook bekend als leraar en mentor voor Warren Buffet, alsook voor andere bekende beleggers.
 
Geboren: Londen in 1894; 
 
Overleden: 1976
 
Bedrijven: Newburger, Henderson & Loeb, Graham-Newman Corporation
 
 
Persoonlijk profiel
 
Benjamin Graham kwam naar de Verenigde Staten als een immigrant uit Engeland in 1895. Hij groeide op in Manhattan en Brooklyn, New York. Zijn vader stierf toen hij negen jaar oud was en harde tijden die volgenden deed Graham levenslang zoeken naar mogelijkheden om financiële zekerheid te krijgen. 
 
Hij studeerde af aan ColumbiaUniversiteit in 1914 en ging meteen aan de slag voor een Wall Street firma, Newburger, Henderson & Loeb, als boodschapper. In 1920 werd hij partner in het bedrijf. 
 

In 1926 vormde Graham een partnerschap met Jerome Newman en begon lezingen over financiën en dat duurde tot aan zijn pensionering in 1956. Het is geweten dat Graham persoonlijk werd weggevaagd in de be
urskrach van 1929, maar de investering in het partnerschap overleefde en hij verdiende geleidelijk terug zijn positie. 
 
Ben Graham leerde enkele waardevolle lessen uit deze ervaring. In 1934 werd hij co-auteur van het leerboek getiteld "Security Analysis", dat algemeen wordt beschouwd als een klassieker. De Graham-Newman partnerschap bloeide en biedt een gemiddeld jaarlijks rendement van 17% tot de beëindiging ervan in 1956. 
 
Beleggingsstijl
 
Morningstar's online Interactive Classroom schrijft ​​deze anekdote over de resultaten van Ben Graham's beleggingsstijl: 
 
"In 1984 hield [Warren] Buffet in Columbia een ​​toespraak ter herdenking van de vijftigste verjaardag van de publicatie van de "Security Analysis”. Tijdens die toespraak, presenteerde hij zijn eigen beleggingsresultaten als ook die van Ruane, Knapp en Schloss, andere succesvolle beleggers en leerlingen van Graham. Kortom, elk van deze mannen zette een beleggingsresultaat neer dat het rendement van de totale markt weg blies. Buffett merkte op dat elk van de portefeuilles sterk varieerde in het aantal en type van de aandelen, maar wat niet afweek was de naleving van de Graham's principes. "
Het is moeilijk om Benjamin Graham's stijl in een paar zinnen of alinea’s uiteen te zetten. Het wordt sterk aangeraden om "The Intelligent Investor" te lezen voor meer grondige kennis van zijn beleggingsprincipes. 
 
In het kort bestaat de essentie van de Graham's value investing dat een belegging aanzienlijk meer waard zou moeten zijn dan een belegger ervoor moet betalen. Hij geloofde in een grondige analyse, die we nu zouden noemen fundamentele analyse . Hij zocht bedrijven met een sterke balans of met weinig schulden, bovengemiddelde winstmarges en voldoende cash flow.
 
Hij bedacht de term "veiligheidsmarge " als hij op zoek gaat naar ondergewaardeerde bedrijven waarvan de aandelenkoersen tijdelijk niet stijgen, maar waarvan de fundamenten worden gelegd om op lange termijn gezond te zijn. De marge van de veiligheid op elke belegging is het verschil tussen de aankoopprijs en de intrinsieke waarde. Hoe groter dit verschil (aankoopprijs lager dan de intrinsieke waarde), des te aantrekkelijker de investering - zowel vanuit veiligheid als rendement perspectief - wordt. 
 
Graham is ook van mening dat de marktwaarderingen (aandelenkoersen) vaak fout zijn. Hij gebruikte zijn beroemde "Mr Market" parabel om een eenvoudige waarheid te benadrukken: de aandelenkoersen zullen altijd aanzienlijk fluctueren. Zijn filosofie was dat de markt hierdoor aan slimme beleggers "een kans biedt om verstandig te kopen wanneer de prijzen sterk dalen en om verstandig te verkopen als de koersen te sterk zijn gestegen." 
 
Publicaties
 
  • "Security Analysis" (1934) door Benjamin Graham en David Dodd
  • "The Intelligent Investor" door Benjamin Graham (1949)
  • "Benjamin Graham: de memoires van de decaan van Wall Street" door Benjamin Graham en Seymour Chatman (editor) (1996)
  • "Benjamin Graham On Value Investing: lessen van de decaan van Wall Street" door Janet Lowe (1999)
 
Quotes 
 
  • "Goede beleggingsresultaten bereiken is makkelijker dan de meeste mensen beseffen, maar superieure resultaten behalen is moeilijker dan het lijkt." 
  • "De meeste tijd zijn aandelen onderhevig aan irrationele en buitensporige prijsschommelingen in beide richtingen als het gevolg van de ingebakken neiging van de meeste mensen om te speculeren of te gokken ... om plaats te maken voor hoop, angst en hebzucht."
  • "Zelfs de intelligente belegger heeft aanzienlijke wilskracht nodig om de massa niet te volgen. " 
  • " Het is absurd om te denken dat het publiek ooit geld kan slaan uit de marktverwachtingen. " 
  • " Het is zeldzaam dat de stichter van een discipline niet snel overschaduwd wordt door opvolgers. Maar meer dan veertig jaar na de publicatie van het boek [ "Security Analysis"] die structuur bracht en logica in een voordien wanordelijke en verwarde activiteit, is het zelfs moeilijk een mogelijke kandidaat te vinden voor de positie van runner-up (tweede geplaatste) op het gebied van aandelenanalyse ". (Warren Buffet, Financial Analyst Journal, november / december 1976) 

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top