1. Inleiding

Het onstaan van inkomstenbelastingen
 
In de Zestiende Eeuw voerde het Hertog van Alva de Tiende Penning in. Dat betekende dat onze Lage Landen 10 (TIEN) percent belastingen moesten betalen op de verkoop van goederen. En dat tarief vond men zwaar overdreven. De reactie erop was mede aanleiding voor de Tachtigjarige Oorlog.
 
Inkomstenbelasting, zoals we die nu kennen, stamt pas van het begin van vorige eeuw. Engeland en de Verenigde Staten voerden toen een tarief in van één tot drie percent. Heel langzaam werd het tarief opgetrokken. Tot de Tweede Wereldoorlog eraan kwam. Die kostte zodanig veel geld dat de Westerse Overheden zonder al te veel gemor de belastingtarieven konden verhogen. Engeland voerde in 1948 een belasting in van 25% voor de hoogste inkomensschijf. Politici en economen zagen in dat dit tarief de grens van het fatsoenlijke voor de burgers en het maximaal draagbare voor de economie.
Vandaag zitten we aan een veelvoud van dat tarief. Bovendien is de Staat enorm bedreven geworden in het uitvinden van altijd weer nieuwe, andere belastingen, directe of indirecte. En het verbaast me hoe gewillig de meeste belastingplichtigen zich telkens weer aanpassen.
 
Wie de onstilbare geldhonger van de Staat stilaan onfatsoenlijk vindt, kan niet anders dan met steeds nieuwe tegenacties uit te pakken, aftrekposten zoeken, fiscale strikken ontwijken en belastingen besparen.
Het is daarbij belangrijk te beseffen dat in het fiscale worstelkamp de partijen met ongelijke wapens strijden. Leken tegen experten. 
 
Grote vermogens?
 
Vele grote vermogens zijn ontstaan doordat de betrokkenen op één of andere manier (legaal of illegaal) belastingen wisten te omzeilen waardoor ze het dubbele verdienden van diegenen die braaf ongeveer de helft van hun inkomsten afstaan aan de belastingen. Dat is des te meer het geval in landen waar de nadruk ligt op inkomstenbelasting (zoals in België).  Indien meer de nadruk ligt op indirecte belasting (BTW bvb) betaalt diegene die het meeste uitgeeft de meeste belastingen.  In die zin kan de grootverdiener belastingen ontwijken of vermijden gewoon door minder uit te geven.
 
De belastingdruk is in de Westerse landen in het algemeen maar in België in het bijzonder, ongezond hoog geworden. De reacties van de burgers zijn dan ook navenant. In het buitenland hebben de Belgen de bedenkelijke titel van notoire belastingontduiker toebedeeld gekregen. De Walen doen daarbij niet onder bij de Vlamingen.
 
Het is verwonderlijk dat twee volkeren die zozeer verschillen op bijna elk gebied, toch nog zo goed op elkaar gelijken in fraudegedrag. Fraude lijkt één van de weinige dingen die nog eigen is aan Vlamingen en Walen, schreef Hans Geeroms al in ‘Fiscale Fraude’ midden de jaren ‘80. En hij voegde eraan toe “De ervaringen van een doodgewone controleur te velde zouden voldoende stof geven voor een misdaadroman”. We weten direct waar volksvertegenwoordiger en rabiaat bestrijder van alles wat naar belastontwijking ruikt, de mosterd heeft gehaald.
 
In de verdediging
 
De abnormaal hoge belastingdruk drijft mensen met grote inkomsten naar allerlei ‘verdedigingstrucs’.  Ze bezitten voldoende geld om zich te laten adviseren door de beste fiscalisten die de voordeligste wegen uitstippelen.  De echt rijken treft je dus niet door al te hoge belastingen. De minst begoede burgers kunnen uiteraard ook niet de schietschijf vormen van de fiscus. Zij leven van een minimum inkomen, al dan niet aangevuld met subsidies en sociale voorzieningen. Nee, het zijn vooral de middelmatige inkomens die de grootste fiscale druk torsen. Wie tot die categorie behoort, en dat is een erg grote groep, kan het verschil maken door het besparen van belastingen.
 
Belastingen ontduiken of ontwijken?
 
Is het verboden belastingen te ontduiken? Domme vraag natuurlijk. Belastingen ontduiken is verboden en dus strafbaar, het is een misdrijf. Bovendien is het ook moreel verwerpelijk ook al noemen sommigen het soms een vorm van ‘zelfverdediging’. Is het verboden belastingen te vermijden? Met andere woorden, mag men de minst belaste weg kiezen? Wettelijk gezien is er geen probleem.  Zolang we de belastingwetten respecteren, zijn we niet strafbaar. Zijn er misschien morele bezwaren? Dat moet ieder voor zich uitmaken.
Het kiezen van de minst belaste weg is een basisrecht. Hoe kun je iemand verbieden een groot gezin te stichten, met drie, vier of meer kinderen? Dat hij er daardoor in slaagt een pak minder belastingen te betalen dan zijn buur die de natuur slechts met één nakomeling heeft verrijkt, is helemaal niet verboden. Hoe kun je iemand beletten zijn werkelijke kosten te bewijzen als hij daardoor minder belastingen moet betalen dan zijn buur die zich tevreden stelt met een kostenforfait?
 
België is een belastingparadijs voor wie geniet van zogenaamde passieve inkomsten, lees Beleggingen. Intresten worden belast aan 27%. Meerwaarden zijn belastingvrij als ze kaderen in het normaal beheer van een privévermogen. Er is (nog) geen vermogensbelasting, successierechten kunnen min of meer makkelijk vermeden worden. Het schenken van roerende goederen kan eenvoudig en relatief goedkoop.
 
We zullen één en ander hier op deze site concreet uiteenzetten.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top