2. Uw portefeuille schenken via handgift

In België moet elke schenking van roerende (uw aandelenportefeuille) en onroerende goederen in principe gebeuren bij authentieke akte, in de praktijk wil dat zeggen voor een notaris (art. 931 Burgerlijk Wetboek). En, zoals geweten, die kost geld. Geld voor het werk van de notaris zelf en bovendien geld voor de fiscus, de schenkingsrechten. Maar er zijn alternatieven.

Het meest evidente alternatief is eenvoudig weg het overhandigen van het te schenken voorwerp aan de begiftigde, de handgift. Het lijkt eenvoudig en dat is ook zo. Maar toch, bij zeer eenvoudige dingen kunnen ook zaken fout lopen. Denk maar aan allerlei betwistingen later: wat is er juist geschonken, onder welke voorwaarden,…

Daarom is het essentieel de regels van het spel juist te spelen. Maar bij handgiften zijn er geen vormvereisten, geen akte, geen registratie, dus geen registratierechten en geen notariskosten. In België is er geen enkele wet die de handgift regelt. Nochtans wordt algemeen aanvaard dat drie voorwaarden tegelijk moeten vervuld zijn:

  1. De geschonken goederen moeten door de schenker definitief en onherroepelijk worden overgedragen aan de begiftigde. Als opa geld zou storten op de bankrekening van de kleinkinderen en hij heeft op die rekening een volmacht, dan is de handgift niet geldig. Hij behoudt op die manier immers zijn macht over het geschonken geld en hij zou het kunnen terughalen.
  2. Er moet een duidelijke wil zijn van de schenker om de zaak te schenken. Mocht opa geld van de rekening van de kleindochter, waarop hij een volmacht heeft, op zijn eigen rekening plaatsen, dan is er geen geldige handgift.
  3. De begiftigde moet de handgift aanvaarden vooraleer de schenker overlijdt. Daarom moet de begiftigde natuurlijk weten dat er een handgift in zijn voordeel is gebeurd. En dat wensen sommige milde schenkers niet.

Eenvoudig en goedkoop

De handgift is dus zeer eenvoudig en goedkoop. De begiftigde bespaart er de schenkingsrechten mee uit die hij had moeten betalen indien hij de schenking voor de notaris had laten gebeuren. Er zijn echter een paar addertjes onder het gras. Het eerste is de bewijsvoering indien er later discussie zou komen. Wist de schenker wel goed wat hij schonk? Heeft de zogenaamde begiftigde de zaken wel op rechtmatige manier verkregen. Niet zelden beweert een ‘vertrouweling’ dat hij bepaalde zaken van het oudje waarvoor hij zorgt, heeft gekregen en betwisten de erfgenamen dat.

Dan is er nog één belangrijk element. Als de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de handgift, moet de begunstigde op de geschonken waarde toch successierechten betalen. Maar ook hiervoor bestaan oplossingen. We komen er op terug.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top