3. De Nederlandse notaris helpt

Laat uw schenking registreren

Volgens art. 7 W. Succ. wordt elke schenking waarop geen schenkingsrechten betaald werden en die plaatsvond binnen de drie jaar voor het overlijden van de schenker vermoed in diens nalatenschap aanwezig te zijn. Daardoor zijn alsnog successierechten verschuldigd. Maar hoe kun je bewijzen dat de schenking dateert van meer dan drie jaar voor het overlijden van de schenker?

De Nederlandse piste

Daarvoor trek je best over de Nederlandse grens om een Nederlandse notaris te consulteren. Je kunt daar schenkingsakte perfect laten verlijden. Er is geen schenkingsrecht verschuldigd, maar slechts een bescheiden vast registratierecht. Zo’n schenking is ook geldig naar Belgisch recht. Door de Nederlandse akte krijgt de schenking een zogenaamde vaste datum. Er dus onomstotelijk bewezen wanneer precies de schenkingsakte opgemaakt is. Op die manier kan eventueel worden aangetoond dat een schenking tenminste drie jaar oud is op het ogenblik van het overlijden van de schenker.

Fictiebepaling

Daarom is echter het probleem nog niet verholpen als de schenker sterft voor de drie jaar verstreken zijn sinds het Nederlands avontuur. Ook daar is een oplossing voor. De ‘fictiebepaling’ uit art. 7 (zie hier boven) kan perfect buiten spel worden gezet door van buitenlandse schenkingen in België geregistreerde schenkingen te maken. Door de betaling van een vlak verlaagd schenkingsrecht wordt het geschonken goed definitief uit de successie geweerd. Voor de schenking van roerende goederen geldt in het Vlaams Gewest een vlak tarief:

  • 3% voor schenkingen:
    • in rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) of gelijkgesteld (stiefkinderen, zorgkinderen)
    • tussen echtgenoten
    • tussen partners (externe website)
  • 7% voor schenkingen aan andere personen (broers, zussen, nichten, neven, niet-familie).

De fiscus is inhalig, dat weten we intussen, maar op dit vlak is hij consequent. Als de (zelfs heel lage) schenkingsrechten betaald zijn, heft de fiscus op het geschonken goed geen successierechten meer.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top