Oliescenario KBC

1 bericht / 0 nieuw
OlieBol
Offline
Lid geworden op: 11/28/2016 - 12:42
Oliescenario KBC

Korte samenvatting van het oliescenario van KBC AM. Doorgaans goede analyses.

2017 - 2018 tussen 50 en 65. Dus ideale trading range voor traders.

Olieprijsscenario KBC

Toenemende olieproductie in de VS en meer OPEC olie vormen de komende maanden de grootste bedreiging voor een verder olieprijsherstel. Door de enorme productiviteitsverbeteringen (meer olie per bron) gekoppeld aan veel lagere kosten is de ontginning van veel schalievelden al rendabel bij de huidige olieprijzen. Meer schalieolie zal de OPEC-inspanning gedeeltelijk teniet doen, wat het opwaarts potentieel voor de olieprijs dit jaar en in 2018 beperkt tot de vork 60 – 65 USD per vat Brentolie. Door het OPEC voornemen om weer in te grijpen aan de aanbodzijde als de prijzen te ver terugvallen, lijkt er een vloer te liggen rond 50 USD. De komende twee jaar kan de olieprijs dus wel eens gevangen zitten in een vrij nauwe vork tussen 50 en 65 USD.

Op langere termijn moet de olieprijs weer boven 70 USD per vat uitkomen om genoeg investeringen aan te trekken, om tegemoet te kunnen komen aan de stijgende vraag naar olie én het natuurlijke productieverval van bestaande bronnen te compenseren. Het gebrek aan reservecapaciteit vergroot de kans op aanbodschokken die de olieprijs op korte tijd omhoog kunnen stuwen. Er is weinig spare capacity om tegenslagen aan de aanbodzijde op te vangen.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top