1.3. Technische analyse, vooraleer u start ...

Technische analyse is het bestuderen van grafieken van historische aandelenkoersen om (te trachten) prognoses te maken van toekomstige koersen op de beurs. De technische analyse houdt geen rekening met financiële gegevens en achtergronden van bedrijven. Dat is het terrein van de fundamentele analyse.

Technische analyse wordt veel gebruikt in de beurshandel in een poging om de toekomstige waarde van aandelen en beursindices op korte termijn te voorspellen, zowel door professionele als niet-professionele beleggers en traders. De technische analyse probeert daarom het gedrag van beleggers te voorspellen door te kijken naar marktbewegingen in het verleden en deze door te trekken naar de toekomst.

In de technische analyse maakt men gebruik van indicatoren. Dat zijn statistische formules, die worden toegepast op de historische koersgegevens en waarvan de uitkomsten aan- en verkoopsignalen geven. Hieronder bespreken we de moving average of het voorschrijdend gemiddelde alsook de stochastics oscillator.

Wie zich wil verdiepen in de indicatoren van de technische analyse, kan terecht op StockCharts.com en meer specifiek op

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators .

 

1.3.1.Moving average of het voortschrijdend gemiddelde

In de statistiek is een voortschrijdend gemiddelde, afgekort aangeduid met MA (Engels: moving average), het gemiddelde van een vast aantal opeenvolgende periodes in een tijdreeks. Het voortschrijdend gemiddelde toont het gemiddeld verloop van de koers op de langere termijn.

Zo wordt het 50 daags voortschrijdend gemiddelde van de slotkoers van een aandeel of index berekend door van 50 achtereenvolgende beursdagen de gemiddelde koers te berekenen. Als 50 dagen zijn gepasseerd, wordt van die 50 dagen de oudste slotkoers vervangen door de nieuwste slotkoers, en wordt opnieuw het gemiddelde berekend.

Hieronder een voorbeeld van de berekening van het voortschrijdend gemiddeld over een periode van 3 dagen.

Nut en toepassing van de moving average of voortschrijdend gemiddelde

Hieronder de grafiek van de S&P500 index over een periode van 2 jaar. De groene lijn is de weergave van de de moving average over 10 dagen, de blauwe over 50 dagen en de rode over 200 dagen.

De moving average over 10 dagen stelt de korte termijn trend voor, die in dit voorbeeld stijgend is. De moving average 50 dagen stelt de middellange termijn trend voor en stijgt hier eveneens. Ook de moving average 200 is stijgend en is een weergave van de lange termijn trend.

De diverse moving averages geven duidelijk weer, wat de trend op de korte, middellange en lange termijn trend is. Grote (en vaak tijdelijke) koersbewegingen wordt door de gemiddelden er netjes uit gefilterd.

Een opwaartse kruising van het 10 daags gemiddelde met het 50 daags gemiddelde is voor een middellange termijn belegger vaak een uitgelezen instapsignaal. Lange termijn beleggers kijken eerder uit naar een kruising van het 50 daags gemiddelde met het 200 daags gemiddelde.

1.3.2.Stochastic Oscillator

Berekening van de Stochastic Oscillator

De stochastic oscillator werd ontwikkeld door George Lane. Deze indicator geeft aan waar de slotkoers zich bevindt ten opzichte van de hoogste of laagste koers over een welbepaalde periode.  Deze indicator geeft de snelheid van de koersstijging of daling weer.

De stochastic oscillator wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

%K = 100(C - L14)/(H14 - L14)

Met als parameters:

  • C = de meest recente slotkoers
  • L14 = de laagste koers van de voorbije 14 periodes
  • H14 = de hoogste koers van de voorbije 14 periodes
  • %D = 3-perioden Moving Average van de %K waarde

Nut en toepassing van de stochastic oscillator

George Lane stelde, dat de zone boven de 80% wijst op een overgekochte markt en de zone onder de 20% op een oververkocht markt. In de 0% tot 20% zone noteert de koers immers nabij de bodem van de zone, bepaald door de hoogste en laagste koers over de welbepaalde periode.

Wanneer de %K lijn in de 0% tot 20% zone opwaarts door zijn 3 perioden gemiddelde %D kruist, dan spreekt men van een koopsignaal. Kruist de %K lijn in de 80% tot 100% zone neerwaarts door zijn 3 perioden gemiddelde %D, dan is er sprake van een verkoopsignaal.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top