2.02. Marktindicatoren: de ARMS Index

De opbouw van de indicator

De Arms indicator is een marktindicator, ontwikkeld door Richard Arms in 1967. De indicator is ook gekend onder de naam TRIN, een acroniem voor Trading Index.

De indicator wordt in 3 stappen berekend:

  1. Deel het aantal stijgende aandelen door het aantal dalende aandelen en bekom aldus de Advance/Decline Ratio.
  2. Het volume van de stijgende aandelen deelt men door het volume van de dalende aandelen en men bekomt aldus de Upside/Downside Ratio.
  3. Tenslotte, berekent men de Arms Index door de Advance/Decline Ratio te delen door de Upside/Downside Ratio.

Voorbeeld

Bron: Stockcharts

Interpretatie van de indicator

De Arms index wordt gebruikt als een korte termijn trading tool. De index toont in welke mate het volume verhandelde aandelen eerder in de stijgende dan wel in de dalende aandelen vloeit.

Indien de index lager is dan 1, is er meer volume gelinkt aan stijgende aandelen dan aan dalende aandelen. Is de index hoger dan 1, dan is er meer volume verwant aan de dalende aandelen. Met een index lager dan 1, gaat men uit van een positief marktsentiment, bij een index hoger dan 1, zijn markten eerder negatief gestemd.

De Arms indicator is grillig van aard. Traders zullen dan ook koersgemiddelden toepassen op de indicator:

  • 4 daags gemiddelde voor korte termijn analyse
  • 21 daags gemiddelde voor middellange termijn analyse
  • 55 daags gemiddelde voor langetermijn analyse

Bron: StockCharts

Hierboven de Arms Index, toegepast op de NYSE aandelen. Op de Arms Index wordt een 4 daags gemiddelde toegepast. Indien de waarde hoger is dan 1, dan is er sprake van een overgekochte markt en neigt de markt tot dalen. Is de waarde lager dan 1, dan spreekt men van een oververkochte markt en kan er een stijging in de maak zijn.

Opportunistische traders

Opportunistische traders menen echter dat de echte waarde van de grafiek eerder in de extreme waarden ligt.

Bron: StockCharts

Hierboven de Arms Index grafiek met het 4 daags gemiddelde. De bovenste lijn op 1,25 markeert een extreme beweging in de overgekochte zone. De groene lijn onderaan op 0,75 bakent de oververkochte zone af. Vaak wordt het neerwaarts kruisen van de 0,75 lijn gevolgd door een stijging en is het aldus te beschouwen als een goed instapmoment voor de actieve belegger.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top