2.04. Marktindicatoren: de High-Low index

De opbouw van de indicator

De High-Low Index weerspiegelt de sterkte of de zwakte van de onderliggende index. De High-Low Index vergelijkt het aantal aandelen op hun hoogste punt sedert één jaar (52 weken) met het aantal aandelen op hun laagste punt sedert 1 jaar.

Een index is sterk als de High-Low Index hoger ligt dan 50 en is zwak als de index lager dan 50 gaat.

Men spreekt van een sterke uptrend bij waarden boven de 70 en van een sterke dalende trend indien onder de 30.

De indicator zelf is het 10 daags gemiddelde van de Record High Percent. De Record High Percent index bekomt men door het aantal aandelen op hun hoogste punt te delen door de som van het aantal aandelen op hun hoogste punt en het aantal aandelen op hun laagste punt.

Stel dat 30 aandelen op hun hoogste punt noteren en 90 aandelen op hun laagste punt, dan bedraagt de Record High Index: 30 : (30 + 90) = 0,25 of 25%.

Stel dat 120 aandelen op hun hoogste punt noteren en 30 aandelen op hun laagste punt, dan bedraagt de Record High Index: 120 : (120 + 30) = 0,80 of 80%.

Interpretatie van de indicator

Een index is sterk als de High-Low Index hoger ligt dan 50 en is zwak als de index lager dan 50 bedraagt.

Men spreekt van een sterke uptrend bij waarden boven de 70 en een sterke dalende trend bij waarden onder de 30.

Hieronder de High-Low Index van de NYSE beurs.

Bron: StockCharts

De index noteert 88,93 en dus netjes boven de 70. De markt zit bijgevolg in een sterke uptrend.

Concrete instapsignalen geeft deze High-Low Index niet. In een sterke uptrend zal de actieve belegger de voorkeur geven aan long posities. In een sterke downtrend zal hij vermijden long posities in te nemen.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top