2.07. Percent Above Moving Average

De opbouw van de indicator

De Percent Above Moving Average (PAMA) is een marktindicator, die de inwendige kracht of zwakte van een beurs meet. De PAMA bepaalt het procentueel aantal aandelen van een beurs, die boven een specifiek koersgemiddelde (Moving Average) noteren. Het 50 daags koersgemiddelde past men toe voor de korte tot middellange termijn en het 200 daags koersgemiddelde eerder voor de lange termijn. Deze marktindicator is beschikbaar voor de Dow Jones, Nasdaq, Nasdaq100, NYSE, S&P100 en S&P500.

Interpretatie van de indicator

De PAMA indicator kan zowel voor middelllange termijn trading als voor korte termijn trading worden aangewend. De basisinterpretatie luidt: indien de PAMA boven de 50% lijn ligt, is de onderliggende trend positief. Meer dan 50% van de aandelenkoersen noteren boven hun 50 daags gemiddelde. Dit duidt op een goede opwaartste trend bij meer dan de helft van de aandelen op die beurs. Onder de 50% lijn is de trend eerder negatief.

De PAMA indicator heeft het grote voordeel, dat een nakende daling sneller wordt opgemerkt.

 1. Middellange termijn trading met de PAMA 50 dagen

  Middellange termijn traders maken gebruik van beurszwaktes op korte termijn om posities verder uit te bouwen. Indien de PAMA (50) index door de 45% lijn gaat, neemt de lange termijn trader een eerste (en kleine positie - bijvoorbeeld met 1/10 van het kapitaal) in.

  Indien de PAMA index door 30% lijn gaat, wordt een tweede (iets grotere - bijvoorbeeld 3/10 van het kapitaal) positie ingenomen. Daalt de PAMA index extreem onder de 15% lijn, dan neemt de trader een laatste (en grotere - bijvoorbeeld 6/10 van het kapitaal) positie in.

  Van zodra de PAMA index weer in positief territorium evolueert, bijvoorbeeld boven de 60% lijn, sluit de trader (een deel van) zijn posities.

  In de grafiek hieronder bakenen de groene balken in de grafiek de instapsignalen bij een daling door de 30% en 15% lijn af.

 1. Swing trading met de PAMA 50 dagen

  Swing traders geven doorgaans de voorkeur aan korte doch heftige koersbewegingen. Doorgaans blijven zij 1 tot 5 dagen in positie. Voor swing traders, die handelen op trackers, futures of andere afgeleide producten op indices zoals (hieronder) de S&P500, de Nasdaq100 of Dow Jones 30 index, biedt de PAMA 50 eveneens opportuniteiten.

  De PAMA 50 index geeft iets sneller dan de koers van de index zelf aan, dat het sentiment dalend of stijgend wordt. Aan de hand van een oscillator op de PAMA 50 (hieronder de stochastistic) bepaalt de swing trader of de markt al dan niet oververkocht of overgekocht is.

  Bevindt de PAMA zich onder de 50% lijn en de stochastics indicator snijdt opwaarts onder de 20 lijn, dan neemt de swing trader een positie in op de index.
  De swing trader verkoopt (een deel van) zijn positie na een korte winst of nadat de PAMA 50 weer boven de 50% lijn post vat.

 

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top