02. Correcte waardering

Wat is de correcte waardering van een aandeel?

Deze vraag is tweeledig: hoe waardeer je een aandeel en hoe weet je dat de waardering (lees: de koers) correct is?

BeursAnalist evalueert de aandelen op 3 manieren:

  1. Wat is de netto waarde van het aandeel?
  2. Wat is de toekomstige waarde gebaseerd op de verwachte inkomsten?
  3. Is het aandeel niet te duur ten opzichte van zijn sectorgenoten?

1. Wat is de netto waarde van het aandeel?

Warren Buffet gebruikte deze methode vaak in zijn beginjaren. Op basis van de gegevens in de balans kijkt men na hoeveel het bedrijf bezit. Men maakt als het ware de optelsom van zaken zoals gebouwen, machines, bedrijfsinvesteringen, voorraden. Ook andere "bezittingen" als know-how,  patenten en merknamen probeert men in rekening te brengen.
 
Heeft men de netto actief waarde berekend, dan deelt men dit met een simpele berekening door het aantal aandelen.
 
Netto actief / aantal aandelen = netto actief per aandeel.
 
Wanneer een beursgenoteerd bedrijf een netto actief heeft van 100 miljoen euro en er zijn 5 miljoen aandelen uitgegeven op debeurs, dan is er per aandeel een netto actief van 20 euro. Stel dat het aandeel in kwestie slechts aan 15 euro noteert, dan is er sprake van een onderwaardering. Wanneer het bedrijf stoppen en al het netto actief wordt ten gelde gemaakt, dan zou er immers 15 euro per aandeel vrijkomen in cash. 
 
Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld aan 20 euro noteert met een netto actief van 15 euro per aandeel, dan wil dit niet per se zeggen dat het bedrijf overgewaardeerd is op de beurs. Beleggers kunnen dit billijk vinden omdat de verwachte toekomstige groei van het bedrijf dit verantwoordt. Deze methode bepaalt dus de 'fair value' van een bedrijf maar zegt zeker niet alles.

2. Wat is toekomstige waarde van het aandeel gebaseerd op de verwachte inkomsten?

Een courante methode om de waarde van een aandeel te bepalen op basis van verwachte inkomsten is dee DCF-methode. Eerst kijkt men naar de vrije cash flow van het bedrijf en daarna naar de kost van kapitaal.
 
De toekomstige cash flow stromen worden geschat en teruggebracht tot de huidige actuale waarde. 1.000.000 euro vandaag is namelijk veel meer waard dan 1000.0000 euro over vijf jaar. Wanneer 1.000.000 euro vandaag belegd zou worden, zou dit bedrag  binnen vijf jaar 1.2000.000 euro kunnen zijn. Daarom past men deze  toekomstige vrije cash flow stromen aan met een gemiddelde rentevoet. Als kapitaal gemiddeld 3% rendement opbrengt door het op een spaarrekening te zetten, dan loopt de spaarder 3% mis wanneer het geld voor iets anders gebruikt wordt. 
 
Dit passen we ook toe op de beursgenoteerde aandelen. We berekenen de toekomstige cash flow stromen van het bedrijf en rekenen dit terug naar de huidige netto cash flow waarde. Daarnawordt deze waarde gedeeld door het aantal aandelen en zo bekomen we de huidige cash flow waarde per aandee. Zo beslissen we of het aandeel al dan niet goedkoop is.
 

De koers-winst verhouding

 
Deze erg simpele methode wordt nog steeds veel gebruikt om aandelen te analyseren. Hier vergelijkt men verschillende bedrijven in dezelfde sector. De formule is eenvoudig.
 
Huidige koers / winst per aandeel = koers-winst verhouding
 
We berekenen dus hoeveel een belegger betaalt voor de winst per aandeel. Staat een aandeel genoteerd aan 50 euro en het bedrijf verdient 5 euro winst per aandeel, dan is de ratio 10. Deze methode wordt het meest gebruikt om bedrijven binnen dezelfde sector te vergelijken. Stel dat bedrijf X ratio 10 heeft en sectorgenoot Y genoteert aan 21 met een winst per aandeel van 3 euro ( en aldus ratio 7), dan is bedrijf Y in principe goedkoper gewaardeerd dan bedrijf X.
 
Doorgaans proberen we ook de toekomstige winst per aandeel in te schatten. De koers-winst verhouding is een goede manier om er voor te zorgen dat geen te duur aandeel koopt. Over het algemeen wordt een koers-winst verhouding van tussen 12 en 20 als normaal beschouwd, maar maar ook dat kan verschillen per sector.

 

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top