Beleg in tastbare zaken

Beleggers moeten meer investeren in tastbare zaken zoals grondstoffen, vastgoed en wijn, kunst, diamanten of auto's, omdat dit beter rendeert en beschermt tegen een koersval op de dure obligatie- en aandelennmarkten. Dit schreven analisten van Bank of America Merrill Lynch maandag.

Volgens de analisten van de Amerikaanse bank zijn zulke tastbare of "reële" beleggingen op dit moment het laagst gewaardeerd sinds 1926, afgezet tegen financiële beleggingen zoals aandelen en obligaties.

Oorlog tegen ongelijkheid

Daarbij houden de analisten rekening met een grootschalige stimulering van de Amerikaanse economie met overheidsgeld, in het kader van een "oorlog tegen de ongelijkheid", na een periode waarin de rijkste 1 procent van de Amerikaanse bevolking steeds rijker werd, terwijl de arbeiders- en middenklasse achterbleef. Hiervoor zou vanuit beide politieke kampen steun zijn in de VS, terwijl ook de Europese Unie, Japan, Canada en Zuid-Korea fiscale stimulering hebben aangekondigd.

Tastbare beleggingen kunnen profiteren van zulke overheidsinvesteringsprogramma's, zoals ook eerder gebeurde tijdens de grote fiscale stimuleringsprogramma's in de VS in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, stelden de analisten.

Op termijn concurrerend

Ze lieten zien dat tastbare beleggingen het sinds 1980 en vooral de laatste tien jaar minder goed deden, als gevolg van prijsdalingen, onder andere op de grondstoffenmarkten. Over een langere periode beschouwd, sinds 1950, laten tastbare beleggingen echter een concurrerend rendement zien van ruim 6 procent voor vastgoed en grondstoffen en bijna 10 procent voor verzamelingen zoals wijn, kunst, diamanten en auto's.

De waarde van tastbare beleggingen is achtergebleven bij die van financiële beleggingen zoals aandelen en obligaties, die de lucht in zijn geschoten dankzij ongekende monetaire stimulering sinds de financiële crisis van 2008. Deze zeepbel zou kunnen leeglopen als de centrale banken hun beleid weer gaan verkrappen, zoals zij hebben aangekondigd, nu de vrees voor deflatie aan het afnemen is.

Kijkend naar de grafieken noemen de analisten het duidelijk dat de waarderingen op de obligatiemarkten wijzen op "overmoed" bij beleggers, terwijl die op de grondstoffenmarkt "vernedering" zou uitdrukken.

Goedkoop

De tastbare beleggingen zijn laag gewaardeerd: rendementen zoals op vastgoed van 3,3 procent, op hout van 2,6 procent en op landbouw van 2,6 procent, zijn hoger dan die op aandelen en obligaties wereldwijd, claimen de analisten.

Een extra reden om in tastbare beleggingen te stappen, is dat zij doorgaans in dezelfde richting bewegen als de inflatie, terwijl die beweging bij aandelen en obligaties juist doorgaans tegengesteld is.

Minder liquide

Beleggingen worden als tastbaar beschouwd, als ze een intrinsieke waarde hebben en veel minder liquide zijn dan wereldwijd verhandelde obligaties en aandelen.

Wereldwijd is slechts 8,2 procent van de marktkapitalisatie van exchange-traded products (ETFs) zoas indextrackers belegd in tastbare zaken, volgens BofA ML. Bij pensioenfondsen is dit aandeel de afgelopen vijftien jaar echter fors toegenomen, van 9 naar 24 procent.

Als potentiële beleggingen in tastbare zaken noemen de analisten aandelen in bedrijven die kapitaalgoederen produceren, mijnbouwers en spoorwegen, transport- of infrastructuurindices van S&P of MSCI, aandelen uit de energiesector, ruwe olie, edelmetalen, futures op agrarische producten, een MSCI-index op timmerhout en een index van de zakenbank zelf op spoorwegen.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top