Negatieve rentes en woningprijzen? Wat kunnen we leren van Zweden/Denemarken?

Voorlopig zijn er nog geen signalen dat de ECB overweegt om haar negatieve rentebeleid terug te schroeven. Integendeel, de interbancaire (LIBOR) rentevoeten zijn de afgelopen weken nog verder afgegleden. In dat opzicht kan het interessant zijn om te kijken wat de impact is van negatieve rentes op de residentiële vastgoedmarkt aan de hand van de voorbeelden Denemarken en Zweden waar de centrale banken al vroeger dan de ECB (nl. eind 2014) kozen voor een negatief rentebeleid.

We merken dat vooral in Zweden de huizenprijzen sterker zijn gestegen eens de Zweedse centrale bank negatieve rentes begon te hanteren: de huisprijsinflatie (gecorrigeerd voor consumenteninflatie) versnelde van gemiddeld 5,6% in 2014 naar ongeveer 7,5% in 2015 en in april/mei van dit jaar werden pieken boven 11% genoteerd. Ook de Deense centrale bank opteerde vanaf eind 2014 voor een negatieve beleidsrente wat resulteerde in  een versnelling van de Deense reële huizenprijsinflatie van 3% in 2014 naar 6,4% in 2015.

Het is frappant dat in Zweden sinds 2015 er aan een veel hoger tempo wordt gebouwd dan de jaren ervoor. In vergelijking met begin 2012 is het aantal bouwvergunningen dat maandelijks wordt toegekend quasi verdubbeld (grafiek 10). Dit verhoogt ginds het risico op een bubbel in de residentiële markt indien de huizenvraag de komende jaren terugvalt of indien de rentes beginnen te klimmen. In Denemarken heeft er zich midden 2015 ook een opstoot van de bouwvergunningen voorgedaan maar deze trend heeft zich ondertussen gedeeltelijk gecorrigeerd.

In België zitten we momenteel midden in een forse opstoot van de bouwvergunningen, net als het geval was in de eerste helft van 2014. We verwachten in de tweede helft van het jaar dat de bouwwoede van de Belgen opnieuw wat gaat afnemen, analoog aan de correctie in H2 2014. Voor de stabiliteit van de Belgische woonmarkt lijkt een dergelijke correctie ook aangewezen, omdat een lange periode van bovengemiddelde woningbouw (zoals in Zweden) het risico verhoogt op een scenario waarbij een oververhitte woonmarkt met overdreven prijsstijgingen wordt gevolgd door een pijnlijke afkoelingsfase met een daling van de huizenprijzen tot gevolg.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top