Recentste standpunten inzake speculatietaks

Wat is het?

De speculatietaks is een belasting van 33 % op meerwaarden van beursgenoteerde financiële producten die binnen de 6 maanden opnieuw verkocht worden. Minwaarden mogen beperkt in rekening gebracht worden (bij verschillende transacties in één en hetzelfde aandeel).

 

Voor wie geldt de speculatietaks?

De speculatietaks geldt voor alle Belgische residenten, met inbegrip van burgerlijke maatschappen en beleggingsclubs. Belgische vennootschappen en entiteiten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (bv. vzw’s) vallen buiten het bereik van deze taks.

Ook particulieren, woonachtig in een land buiten de Europese Unie, zijn onderworpen aan de speculatietaks als er een meerwaarde wordt gerealiseerd door een transactie via een Belgische tussenpersoon, zoals  BinckBank. U kan echter via een bezwaarschrift gericht aan de Belgische fiscus een verzoek tot terugvordering indienen als er tussen België en de woonstaat een dubbelbelastingverdrag bestaat waarin de bevoegdheid om meerwaarde  gerealiseerd op de aandelenoverdracht te belasten enkel wordt toegekend aan de woonstaat en niet aan België.

Wat betreft de niet Belgische residenten woonachtig in de Europese Unie is er nog onduidelijkheid. In principe zijn alle niet-inwoners onderworpen aan de speculatietaks. Dit gaat echter in tegen de huidige werking van de dubbelbelastingverdragen. Er zal daarom waarschijnlijk een uitzondering komen via een attest, of gebaseerd op de fiscale residentie. Dit moet nog worden uitgeklaard.

 

Welke producten?

Alle beursgenoteerde aandelen (en aandelencertificaten), alsook beursgenoteerde warrants, turbo’s, sprinters en speeders waarvan het onderliggend actief uitsluitend bestaat uit één of meerdere welbepaalde beursgenoteerde aandelen, zowel van binnenlandse als van buitenlandse bedrijven, vallen onder de speculatietaks.

Er is geen speculatietaks verschuldigd op de verkoop van:
 

  • beleggingsfondsen
  • obligaties (incl. converteerbare obligaties)
  • een aandelen-, optie- en warrantenplan dat een werkgever toekent aan zijn personeelsleden
  • trackers (ETF’s)
  • aandelen van niet-beursgenoteerde bedrijven (gereglementeerde markt) Raadpleeg hier de lijst
  • aandelen in vastgoedcertificaten en gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV's) Raadpleeg hier de lijst
  • warrants, turbo’s, sprinters en speeders op een ander onderliggend actief dan één of meer specifieke en vooraf bepaalde beursgenoteerde aandelen (bv. grondstoffen, munten, indices...)

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top