Schroders stelt groeiprognose wereldeconomie opwaarts bij voor 2017

Voor het eerst in bijna twee jaar heeft Schroders haar wereldwijde groeiprognoses opgewaardeerd. Voor 2016 heeft Schroders de groeiverwachting bijgesteld naar 2,6% (was 2,3%) en voor 2017 wordt een economische groei van 2,8% (was 2,6%) verwacht. De upgrade is het gevolg van het beter dan verwachte herstel van de economische activiteit wereldwijd. De opwaardering voor 2017 is een weerspiegeling van een meer optimistische kijk op de economische groei in de opkomende markten, het VK en de VS. De inflatie zal naar verwachting in 2017 oplopen naar 2,4% (was 2% in 2016). Het beeld in 2018 is meer gemengd, omdat de prijsdruk blijft aanhouden in de VS, maar elders matig blijft.

Monetair beleid
Schroders verwacht dat de Fed de funds rate naar 1,25% laat stijgen voor het einde van 2017. In 2018 zal de Fed verder verkrappen, als de economische groei oploopt dankzij het ruime begrotingsbeleid en de stijgende inflatie. Einde 2018 zal de rente naar verwachting op 2,25% staan. Schroders veronderstelt dat de  ECB in 2017 en daarna de depositorente ongewijzigd laat, evenals het aankoopprogramma waarmee zij voor EUR 60 miljard per maand activa opkoopt.

Positief over aandelen
Aandelen krijgen van Schroders een opwaardering naar positief. Schroders meent dat er sprake is van een rotatie in de richting van reflatie gezien het herstel van de wereldwijde groei en de verwachting dat overheden hun bestedingen zullen opvoeren om de economie verder aan te jagen. Binnen aandelen heeft Schroders een voorkeur voor markten waar reflatie een rol speelt, zoals Japan en Europa (ex VK).
Schroders blijft neutraal over aandelen VS, VK en Pacific (ex Japan). Ondanks de hoge kwaliteit van de Amerikaanse markt zijn de waarderingen daar te hoog. Het vooruitzicht van een verlaging van de vennootschapsbelasting en repatriëring van in het buitenland gestalde cash zal waarschijnlijk een forse impuls geven aan de bedrijfswinsten. Maar de bedrijfswinsten kunnen ook worden aangetast door een sterkere US dollar en een hogere rente enerzijds en anderzijds kunnen stijgende lonen de winstmarges onder druk zetten.

Negatief over staatsobligaties
Schroders blijft negatief over staatsobligaties, die kwetsbaar blijven voor verschuivingen in de renteverwachtingen als centrale banken trachten hun beleid te normaliseren met stijgende rentetarieven of minder soepele monetaire omstandigheden. Schroders oordeelt negatief over Amerikaanse, Engelse en Duitse staatsobligaties, maar neutraal over Japanse.

Overwogen in grondstoffen
Schroders ziet voldoende bewijs voor een aanpassing van het aanbod in sommige grondstoffensectoren en blijft daarom overwogen in grondstoffen. Goud werd verlaagd naar neutraal vanwege de hogere reële rente en een sterkere US dollar. Maar goud blijft een hedge tegen de vele politieke risico's van 2017. Het oordeel over energie blijft neutraal, ondanks de overeenkomst van de OPEC en niet-OPEC landen om in de productie te snijden. Hoewel vraag en aanbod meer in balans lijkt te komen, is er nog altijd een fors  overschot aan olievoorraden aanwezig. Daarnaast neemt de productie van Amerikaanse schalieolie weer toe.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top