Vooruitzichten voor aandelen uit groeimarkten in 2017

In 2016 herleefden de groeimarktaandelen lichtjes en presteerden in het grootste deel van het jaar zelfs beter dan die van ontwikkelde landen. Op economisch vlak zijn de groeimarkten het dieptepunt voorbij, dat zie je aan indicatoren zoals PMI en industriële productie.

 

Groeimarkten blijven aantrekkelijk voor beleggers. Er zijn heel wat lange termijn drijfveren die steun leveren voor de groeimarkten, hoewel ze overschaduwd werden door de recente volatiliteit. De demografische tendensen tonen een jonge, groeiende werkende bevolking. En het schuldniveau van de overheden en huishoudens is laag, vooral in vergelijking met de ontwikkelde landen. Heel wat groeilanden hebben ook het voordeel van natuurlijke rijkdommen en technologie. En de impact van de Amerikaanse renteverhoging op de groeilanden moet niet overdreven worden.

 

Voor beleggers situeren de kansen zich in alle activaklassen, maar we focussen op goed geleide bedrijven die inspelen op sterke seculaire trends, zoals de groeiende middenklasse, de explosieve stijging van e-commerce en de expansie van financiële diensten in wat nog steeds onvoldoende bewerkte markten zijn.  Men moet ook goed voor ogen houden dat de samenstelling van de MSCI-index – de meest gebruikte i.v.m. groeimarkten – de voorbije jaren significant veranderd is, veroorzaakt door het ineenstorten van de materiaal- en energiesector en door de significante stijging van het gewicht van de technologiesector. Dat had een impact op de ratio’s voor winstgevendheid en waardering voor de activaklasse. Bedrijven in sectoren met veel schulden, een laag rendement op eigen vermogen en overcapaciteit worden minder relevant. Terwijl bedrijven met een hoger rendement op eigen vermogen en een sterkere kapitaalsstructuur – zij die profiteren van de nieuwe economie en de groeiende middenklasse in de groeilanden – zwaarder gaan wegen in de index. Ogenschijnlijk zit de activaklasse rond het gemiddelde niveau van koerswinstverhouding op lange termijn, maar schijn bedriegt dus.

 

We zien drie grote risico’s voor aandelen uit groeilanden :

  • Onzekerheid over de richting die het beleid van de nieuwe Amerikaanse regering zal uitgaan. Men vreest voor een handelsoorlog tussen China en de VS.
  • Een mogelijke plotse verslechtering van de Chinese economie, veroorzaakt door een golf van wanbetalingen door obligatieschuldenaars. Hierdoor doemt het scenario voor een harde landing weer op.
  • Het herstel van de inkomsten dat we in 2016 zagen, zet zich niet voldoende krachtig door. Gezien de regionale verschillen binnen de activaklasse lijkt het scenario voor een wijdverspreid fenomeen onwaarschijnlijk. Maar het zou wel belangrijk kunnen zijn in bijvoorbeeld de energie- en materialensectoren.

 

2017 zal niet altijd een gemakkelijk jaar worden voor aandelen uit groeilanden. Belangrijke gebeurtenissen zijn de hervormingen in landen zoals Indië en Indonesië. Chinese aandelen zullen ook een drijvende kracht worden, o.a. door de recente lancering van de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top