Wat zijn de gevolgen van robotisering voor beleggers?

Stevent de wereld dankzij de vooruitgang in automatisering af op een samenleving met dystopische trekjes ? Of ziet de toekomst er juist rooskleurig uit? Alice Leedale, strateeg fixed income bij Schroders, beschouwt de gevolgen van robotisering en de implicaties daarvan voor beleggers.

De sombere kant van de robot

Reuters maakte onlangs bekend dat robots dagelijks 400 nieuwsberichten schrijven. De lezers geven positieve feedback; ze vinden de door robots geschreven artikelen beter leesbaar dan die van mensen. Tegelijkertijd heeft IBM een AI-‘apparaat’ ontwikkeld dat menselijke kankerspecialisten in bijna een op de drie gevallen overtreft bij het stellen van een diagnose en de behandeling van kanker. 

Dergelijke ontwikkelingen doen vrezen dat de voortschrijdende automatisering gepaard gaat met een opdeling van de samenleving. De menselijke werknemers worden massaal vervangen door robots en de robot-bezittende klasse wordt alleen maar rijker. In de VS hebben technologie en globalisatie de positie van de arbeiders al uitgehold. Nu dringt de automatisering niet alleen door in laaggeschoolde banen in de dienstensector, maar ook in delen van de arbeidsmarkt die traditioneel enkel voor hoogopgeleide werknemers waren weggelegd, zoals het Reuters- en IBM-voorbeeld laten zien. De hieruit voortvloeiende toename van economische en maatschappelijke ongelijkheid drukt de vraag van consumenten, veroorzaakt druk op de overheidsinkomsten en kan in de ontwikkelde wereld een verschuiving richting populisme veroorzaken.

Verandering in het verleden bieden hoop voor de toekomst

Maar Leedale trekt ook parallellen met technologische veranderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dat stemt hoopvol voor de toekomst. In de loop van de 20ste eeuw leidde de technologische evolutie niet alleen tot enorme productiviteitsverbeteringen die de levensstandaard voor iedereen verhoogde, maar ook tot de creatie van banen. Er zijn juist meer banen ontstaan dan verdwenen. Bovendien zou een automatiseringsrevolutie een broodnodige stimulans kunnen geven aan de huidige matige productiviteitsgroei in veel landen en de druk van de vergrijzing helpen opvangen. Dit speelt vooral in ontwikkelde economieën, die over de middelen en de expertise beschikken om de automatiseringstechnologie te omarmen. Daarmee zou dan ook de heersende opvatting bestreden kunnen worden dat opkomende markten met hun grote jonge bevolking significante demografische voordelen hebben ten opzichte van ontwikkelde economieën.

Consequenties voor beleggers

Het is moeilijk om stellige conclusies te trekken. Daarvoor is er nog teveel onzekerheid. Leedale ziet twee extremen: de techno-dystopie – met hoge werkloosheid en grote ongelijkheid - en de positieve productiviteitsschok - automatisering leidt tot een opleving van de productiviteit. In de tussentijd moeten de beleidsmakers en de markten zich aan de nieuwe realiteit aanpassen en kan het zwaartepunt wel meer richting dystopie verschuiven.

  • Een extreme techno-dystopie versterkt de huidige problemen van zwakke vraag, lage inflatie, lage groei en ongelijkheid. Populisme vlamt op. De obligatierendementen dalen en de politieke onzekerheid zet risicovolle activa onder druk.
  • Als de toekomst toch wat rooskleuriger is, dan kan automatisering de wereldeconomie uit zijn malaise helpen. Dan is er opwaarts potentieel voor obligaties uit ontwikkelde markten en zou de inflatie zelfs kunnen aantrekken. Het sentiment voor risicovolle activa uit de ontwikkelde landen is dan gunstig.

In welke richting zal de wind waaien ? De beleggers moeten nauwlettend in het oog houden wat de beleidsmakers en zij die profiteren van automatisering doen aan de uitdaging om de financiële voordelen breder te spreiden, stelt Leedale.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top