Beursnieuws en aandelentips

Aandelentips en interessant beursnieuws voor u gelezen en samengevat.

Fitch handhaaft negatieve outlook op Shell

3 jaar 7 maanden geleden

Fitch Ratings heeft besloten de negatieve outlook voor Royal Dutch Shell te handhaven. Dit bleek uit een rapport van de kredietbeoordelaar, waarin de AA- rating voor de Brits-Nederlandse oliereus eveneens werd herhaald.

Volgens analisten van Fitch boekte Shell in de tweede helft van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 betere resultaten en "significante" vooruitgang met het desinvesteringsprogramma.

De negatieve outlook bleef evenwel behouden, omdat Shell met diverse risico's kampt, zoals een tegenvallende ontwikkeling van de olieprijzen. Fitch mikt voor dit jaar op een olieprijs van 52,50 dollar en voor volgend jaar op 55,00 dollar. In 2019 stijgt de prijs door naar 60 dollar en voor de jaren erna rekent Fitch op 65,00 dollar per vat.

Verder gaat Fitch er niet van uit dat Shell de komende jaren eigen aandelen zal inkopen. Gemiddeld zal de oliereus volgens de analisten jaarlijks ongeveer 11 miljard dollar in contanten aan dividend uitkeren.

Gewaagde overname door ArcelorMittal

3 jaar 7 maanden geleden

Investeerdersgroep Aminvestco, waar ArcelorMittal deel van uit maakt, lijkt een redelijk gewaagde stap te hebben genomen met de voorgenomen overname van staalfabriek Ilva, al zal de acquisitie wel synergievoordelen kunnen opleveren. Dit stelde analist Corné van Zeijl van Actiam dinsdag tegenover ABM Financial News.

Vanochtend werd bekend dat Aminvestco door de Italiaanse minister Carlo Calenda van Economische Ontwikkeling is verkozen om Ilva over te nemen. De investeerdersgroep betaalt volgens het ministerie 1,8 miljard euro voor de Italiaanse staalfabriek en zal bovendien 2,4 miljard euro investeren in onder meer het milieuvriendelijker maken van de fabriek.

Van Zeijl stelde dat er al lange tijd interesse is voor een overname van de fabriek. De Italiaanse overheid kocht de fabriek op na de vele problemen omtrent milieuvervuiling, zo wist de marktvorser te vertellen. Volgens de analist van Actiam lijkt het erop dat Aminvestco een redelijk hoge prijs betaalt voor de staalfabriek, zeker in het licht van de extra investeringen die nodig zijn.

De marktvorser sprak van een "gewaagde overname", maar wel een die de nodige synergievoordelen kan opleveren. "De fabriek heeft meer toegevoegde waarde onder de vleugels van Aminvestco dan onder die van de Italiaanse overheid", aldus Van Zeijl, die gelooft in de overnamestrategie van topman Lakshmi Mittal. "Mittal lijkt niet uit te zijn op het vergroten van marktaandeel, maar op het realiseren van synergievoordelen."

Balta tegen 13,25 à 16 euro naar de beurs

3 jaar 7 maanden geleden

Er werden meer details bekendgemaakt over de beursgang van Balta. De aandelen zullen op 14 juni hun eerste notering krijgen op Euronext Brussel en worden aangeboden aan een vork van 13,25 tot 16 euro. Op basis hiervan zou de marktwaarde van de tapijtgroep op 476 tot 545 miljoen euro uitkomen. Inclusief de overtoewijzingsoptie zal 51,8% van de aandelen van de groep genoteerd zijn.

KBC Securities verhoogt het koersdoel van 125 naar 135 euro.

3 jaar 8 maanden geleden

Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep licht toe: “ 2016 is een recordjaar geworden. We geven toe dat de gemelde éénmalige bestelling bij p artner Innoware de resultaten een duw in de rug gaf. Maar anderzijds is het toch geruststell end dat ook zonder deze bestelling de EBIT zou zijn gestegen met  14%.
 
Voor 2017 blijft het een beetje koffiedik kijken. M et 12,4 % van onze omzet in het Verenigd Koninkrijk zal de Brexit en de daling van het pond die daaruit voortvloeide, onze activiteiten er wat bemoeilijken. Maar anderzijds draagt onze rec ente expansie in Scandinavische landen met hun respectieve Kronen ertoe bij dat het “gewicht” van het Pond in de groep a f n e e m t . O o k i s e r g e e n z e k e r h e i d d a t e r z i c h i n 2 0 1 7 o p n i e u w e e n gelijkaardige opportuniteit zoals die in Indonesië zal voordoen.
 
Ons investeringsbudget van 15,8 miljoen euro getuigt evenwel van het feit dat we het nodige zelfvertrouwen hebben in onze recurring business… “. (Bron: persbericht Miko 18/05/2017)
 
Conclusie  
 
KBC Securities-analist Guy Sips spreekt van een recordjaar in 2016. Hij trekt het advies op tot opbouwen en verhoogt het koersdoel van 125 naar 135 euro.

UBS verhoogt advies ArcelorMittal

3 jaar 8 maanden geleden

UBS heeft dinsdag het advies op ArcelorMittal verhoogd van Verkopen naar Neutraal en het koersdoel gaat omhoog van 17,10 naar 21,50 euro.

Analist Carsten Riek blijft negatief over de Europese staalsector, maar de staal- en ijzerertsprijzen zijn minder hard gedaald dan de analist in december dacht. Riek denkt dat het nog steeds te vroeg is om in de sector in te stappen. De marktvorser heeft wel zijn advies verhoogd voor die fondsen die gevoeliger zijn voor de spotprijzen voor staal, waaronder ArcelorMittal.

Wat tevens meespeelt is dat de koers van het aandeel ArcelorMittal recent is gedaald.

Riek verhoogde zijn verwachtingen voor het bedrijfsresultaat (EBITDA) van ArcelorMittal dit jaar met 35 procent tot 7,3 miljard dollar, in de buurt van de consensus.

Gemengde resultaten ABN AMRO

3 jaar 8 maanden geleden

De eerstekwartaalcijfers van ABN AMRO zijn beter dan verwacht, maar de kapitaalbuffer valt tegen. Dit stelde analist Matthias De Wit van KBC Securities woensdag.

De 18 procent hoger dan verwachte nettowinst is vooral te danken aan hogere overige inkomsten, waaronder diverse eenmalige posten, en lager dan verwachte kredietvoorzieningen.

De kapitaalbuffers vielen echter tegen, door tijdelijke en seizoenseffecten. De analist sprak daarom van gemengde resultaten.

KBC Securities handhaaft het Houden advies en koersdoel van 23,00 euro. Het behoudende advies is gebaseerd op het risico dat het lage renteklimaat de rentemarge zal drukken en het feit dat de risico-opslagen op hypotheken de laatste tijd zijn gedaald.

Een eerste analyse van de rentebaten wees volgens De Wit op een lichte daling van de rentemarge ten opzichte van het voorgaande kwartaal, hoewel dit door eenmalige posten kan zijn veroorzaakt.

De risicogewogen kernkapitaalratio CET1 daalde 10 basispunten tot 16,9 procent vanwege een tijdelijk hogere weging van operationele risico's. KBC Securities rekende hier op 17,2 procent. De ongewogen leverage ratio daalde met 20 basispunten tot 3,7 procent waar KBC Securities rekende op een stabiele ontwikkeling, nadat deze in het voorgaande jaar geflatteerd was door het afbouwen van posities door klanten aan het eind van het jaar.

UBS heeft het koersdoel voor DSM verhoogd naar 71,00 euro

3 jaar 8 maanden geleden

UBS heeft het koersdoel voor DSM verhoogd van 69,00 naar 71,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies.

De analisten van de Zwitserse bank meldden dat de opbrengst van de verkoop van het aandelenbelang in Patheon voor 35,00 dollar per aandeel in contanten een premie van liefst 35 procent op de slotkoers van het aandeel op vrijdag oplevert, en daarmee voor DSM aandeelhouders een opbrengst van wel 1,55 miljard euro betekent, wat de verhoging van het koersdoel rechtvaardigt.

De marktvorsers merken op dat aandeelhouders nog aanvullende waarde tegemoet kunnen zien uit de verkoop dan de belangen van DSM in de overige joint ventures ChemicaInvest en Sinochem. Ze schatten in dat de totale opbrengst van de drie desinvesteringen een nettoschuld/EBITDA-ratio van slechts 0,3 x zal opleveren en daarmee voldoende ruimte laat voor nieuwe acquisities in Nutrition en mogelijke uitkeringen aan aandeelhouders.

Resilux: hoger koersdoel

3 jaar 8 maanden geleden

Resilux heeft een bewogen periode achter de rug. Eerst was er de problematiek rond de jointventure Airopack die al bij al heel goed geregeld is geweest, gelet op het bedrag dat Resilux gekregen heeft en gelet op de verliezen die Airopack Technology Group in 2016 geboekt heeft. Dan was er het bod van Bain Capital dat om een heel onverwachte reden afgeblazen werd. Beide dossiers hebben veel tijd geëist van het management, maar dat belette het bedrijf niet om rustig verder te groeien. En niet om zelf een overname te verrichten, de eerste in de geschiedenis van het bedrijf. Dit is al een eerste goede aanwending van de netto cashpositie, want het brutodividend (2 euro) wordt niet verhoogd.  Voor 2017 gaan we uit van een lichte volume- en dito omzetgroei en verrekenen we de Servische overname voor 9 maanden.  Ons koersdoel verhogen we van 179 naar 186 euro. Zoals steeds houdt dit koersdoel geen rekening met de groei na 2017. 

Resultaten PostNL onder verwachting

3 jaar 8 maanden geleden

PostNL heeft in het afgelopen kwartaal iets beneden de verwachting gepresteerd, waarbij de onderliggende ontwikkelingen een gemengd beeld lieten zien. Dit stelden analisten van ABN AMRO maandag in reactie op de kwartaalcijfers van het postbedrijf.

Hoewel het postbedrijf zelf al lagere resultaten voor het eerste kwartaal voorzag, was de daling van het contante bedrijfsresultaat van 18 procent naar 50 miljoen euro toch onder de verwachting van 58 miljoen euro van ABN AMRO. De bedrijfsconsensus ging uit van een contant bedrijfsresultaat van 55 miljoen euro. Daarbij vielen de resultaten in alle divisies, met uitzondering van Internationaal, iets lager uit dan voorzien, aldus ABN AMRO.

Volgens de marktvorsers schoot PostNL tekort vanwege de sterker dan voorziene vergelijkbare daling van de briefpostvolumes. Dit zou mede komen door concurrenten die de volumes zagen stijgen. Volgens ABN AMRO had PostNL niet verwacht dat dergelijke bedrijven via hun eigen netwerken hun post zouden laten bezorgen, maar eerder dat het postbedrijf verantwoordelijk zou blijven voor het aan de deur leveren van poststukken.

De analisten van ABN AMRO uitten bovendien hun bezorgdheid over uitspraken van CEO Herna Verhagen, waarin zij stelt dat PostNL nog steeds vreest voor de gevolgen van mogelijk machtsmisbruik door het postbedrijf.

ABN AMRO heeft een koopadvies op PostNL.

Deutsche Bank verhoogt koersdoel voor DSM

3 jaar 8 maanden geleden

Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor DSM verhoogd van 57,00 naar 61,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. De analisten refereerden daarbij aan de beter dan verwachte kwartaalresultaten en gehandhaafde outlook.

De marktvorsers merkten op dat de outlook gezien de kwartaalresultaten conservatief lijkt, maar dat de marktomstandigheden in de rest van het jaar uitdagender zijn, onder meer als gevolg van dalende vitamineprijzen.

Volgens de analisten is de zichtbaarheid op de houdbaarheid van sterke resultaten beperkt, wat de handhaving van het Houden advies rechtv

Morgan Stanley verhoogt koersdoel AkzoNobel

3 jaar 9 maanden geleden

Morgan Stanley heeft het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 77,00 naar 80,00 euro bij een ongewijzigd Gelijkgewogen advies.

In navolging van de resultaten over het eerste kwartaal stelden de analisten van de Amerikaanse zakenbank de verwachtingen voor de winst per aandeel AkzoNobel met circa 2 procent opwaarts bij. De marktvorsers gaan uit van een hogere autonome groei, met name dankzij betere volumes bij Decorative Paints.

Ook houden de marktvorsers rekening met een hoger dividend en de beslissing van AkzoNobel om nog eens 1 miljard euro aan aandeelhouders terug te geven in de vorm van een speciaal dividend.

Het is volgens Morgan Stanley momenteel afwachten hoe AkzoNobel zal reageren op het laatste overnamevoorstel van PPG Industries. Uiterlijk 1 juni moet PPG volgens de Nederlandse regelgeving een bod uitbrengen, of daarvan afzien.

Cijfers Philips moeten flink verbeteren

3 jaar 9 maanden geleden

Philips heeft in het afgelopen kwartaal conform verwachting gepresteerd, maar moet hard werken om aan de doelstellingen voor dit jaar te kunnen voldoen. Dit stelde analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen Bankiers maandag tegenover ABM Financial News in een reactie op de kwartaalcijfers van het van origine Eindhovense technologiebedrijf.

Versteeg sprak van "redelijke" cijfers, die overwegend conform de verwachtingen lagen. Evenwel wees de marktvorser erop dat Philips in het afgelopen kwartaal de eigen doelstellingen vooralsnog niet kon waarmaken. Het Eindhovense bedrijf mikt op een stijging van de aangepaste EBITA-marge van 100 basispunten per jaar, terwijl er in het afgelopen kwartaal een verbetering van slechts 90 basispunten werd gerealiseerd. Ook een omzetgroei van 2 procent lag onder de doelstelling van 4 tot 6 procent voor heel 2017, aldus Versteeg. "Niet iedereen zit op deze cijfers te wachten."

Volgens de marktvorser blijft het de vraag of Philips de resultaten kan verbeteren in de komende kwartalen, zeker in het licht van de Affordable Care Act die tot onzekerheden bij ziekenhuizen kan leiden.

S&P Equity Research verhoogt koersdoel AkzoNobel

3 jaar 9 maanden geleden

S&P Equity Research heeft woensdag het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 75,00 naar 80,00 euro met een ongewijzigd Houden advies.

Analist Jit Hoong Chan noemde de premie op het aandeel gerechtvaardigd vanwege de verbeterde groeivooruitzichten van het bedrijf. Omdat de kwartaalresultaten conform de verwachting waren, liet de marktvorser de taxaties ongewijzigd.

De analist wees verder op de dividenduitkering van 1,6 miljard euro in 2017, waarmee het bedrijf ontevreden aandeelhouders tevreden wil stellen die zich beklagen dat AkzoNobel ook het tweede bod van sectorgenoot PPG Industries heeft afgewezen.

S&P denkt dat de deal niet zal doorgaan, gezien het sterke verzet van AkzoNobel.

Nieuw koopadvies van KBC voor Apple

3 jaar 9 maanden geleden

Aan de huidige koers noteert Apple voor dit jaar tegen 12 keer EV/FCF. Vermits we nog groei verwachten in zowel omzet, winst als cashflow, vindt KBC Asset Management dit veel te laag. Ze verhogen het koersdoel tot 165 USD, de aanbeveling wordt verhoogd van “opbouwen” naar “kopen”.

Berenberg verhoogt koersdoel Unilever

3 jaar 9 maanden geleden

Berenberg heeft woensdag het koersdoel op Unilever verhoogd van 50,00 naar 57,00 euro en handhaafde het koopadvies, in reactie op de strategische update van het levensmiddelenconcern.

"Een groot deel van Unilever's strategische review werd verwacht, zoals de kostenbesparingen, de inkoop van eigen aandelen en de desinvestering van Spreads", aldus Berenberg. "Niettemin, is het effect van de [maatregelen] op de prognoses significant, waarbij de verwachte winst per aandeel stijgt met 13 procent", aldus de analisten van Berenberg. De focus op de kosten moet volgens hen een belangrijke verbetering van de marges opleveren van 360 basispunten tot 20 procent, evenals een hogere vrije kasstroom.

De aanhoudende herinvestering in groei betekent volgens Berenberg echter dat het risico voor autonome groei beperkt is. Een grotere balansoptimalisatie zal grotere voordelen opleveren voor de aandeelhouders, terwijl de herziening van de juridische structuur van het bedrijf suggereert dat in de komende jaren sprake zal zijn van grotere deals.

Barclays verhoogt koersdoel DSM

3 jaar 9 maanden geleden

Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor DSM verhoogd van 70,00 naar 71,00 euro met een ongewijzigd Overwogen advies.

In een rapport waarin de Britse bank vooruitloopt op de komende bedrijfscijfers stellen de analisten dat het eerste kwartaal één van de sterkste zal zijn voor de sector van de laatste tijd. Chemiebedrijven profiteren van het inslaan van grondstoffen die nu sterk in prijs stijgen en de spreads zijn volgens de analisten in het eerste kwartaal opmerkelijk gestegen. Deze combinatie verklaart de sterke koersstijgingen van de sector en de marktvorsers rekenen op sterke operationele winstgroeicijfers tussen de 10 en 15 procent voor de eerste drie maanden.

Barclays denkt daarentegen niet dat de opgaande lijn houdbaar is en geeft daarom de voorkeur aan aandelen die op de langere termijn transformatiemogelijkheden bieden, waarvan DSM er één is.

Wat betreft de verwachtingen voor de kwartaalresultaten van DSM zijn de marktvorsers positiever dan de consensus, met name vanwege hun vooruitzichten voor het onderdeel Nutrition dat profiteert van hogere prijzen voor vitamine E. Bovendien zullen kostenbesparingen leiden tot hogere marges, zo voorziet de Britse bank.

Goldman Sachs hanteert voor Galapagos een koopadvies

3 jaar 9 maanden geleden

De drie nieuwe testen van Galapagos voor het middel filgotinib zijn positief nieuws en potentieel waardecreërend voor het bedrijf. Dit stelden analisten van Goldman Sachs in een rapport.

De drie nieuwe testen in Fase 2 voor filgotinib passen volgens Goldman Sachs in de strategie om het aantal ziektes waarvoor getest wordt te verhogen. De waarde van het middel voor partner Gilead wordt op die manier ook belangrijker. Afgezien van het oorspronkelijke behandelen van reuma zijn er nu vijf andere testprogramma's.

Goldman Sachs kleeft een waarde van 50,00 euro per aandeel op het middel filgotinib.

De analisten verwachten mijlpaalbetalingen als de patiënten effectief worden gerecruteerd en behandeld. De potentiële waardecreatie van de nieuwe voorgestelde testen zijn nog niet meegerekend.

Het potentieel voor cystic fibrosis of taaislijmziekte wordt volgens de markt onderschat, stelden de analisten nog. In 2017 krijgen we hier meer nieuws over.

Goldman Sachs hanteert voor Galapagos een koopadvies met een koersdoel van 81,00 euro.

Analisten in afwachting van strategische update Unilever

3 jaar 9 maanden geleden

Unilever zal mogelijk één dezer dagen een nieuwe strategie bekend maken en een eventuele verkoop of afsplitsing van de Spreads-divisie, meer details over de verhoogde margedoelstellingen en een aandeleninkoopprogramma aankondigen. Dit verwachten door ABM Financial News geraadpleegde analisten.

Na het afwijzen van het ongevraagde bod van Kraft Heinz maakte het Brits-Nederlandse concern op 22 februari bekend een onderzoek te zijn gestart naar de mogelijkheden om het creëren van aandeelhouderswaarde te versnellen. Het concern voorziet daarbij een verbetering van de operationele marge in 2017 aan de bovenkant van de bandbreedte van 40 tot 80 basispunten. "De gebeurtenissen van vorige week hebben de noodzaak om de waarde die we in Unilever zien sneller te kapitaliseren", luidde de korte verklaring van het bedrijf toen. Unilever verwachtte de studie begin april te hebben afgerond en dan nadere bekendmakingen te kunnen doen.

Analisten van ABN AMRO zien wat betreft de strategie-update beperkte aanpassingen, met hogere doelstellingen voor de EBIT-marges, desinvesteringen waaronder Spreads, met een gerelateerd aandeleninkoopprogramma en hogere dividenduitkeringen. De marktvorsers verwachten geen grote organisatorische wijzigingen of splitsing van divisies, een herstructurering, acquisities of een nieuw bod van Kraft Heinz. Analisten Robert Jan Vos en Eric Wilmer merkten daarbij op dat het managementteam onder leiding van CEO Paul Polman sinds 2009 aandeelhouders in grote lijnen goed heeft behandeld, maar denken dat de strategie-update de markt wellicht zal teleurstellen. Het advies is nu Verkopen bij een koersdoel van 43,00 euro.

Richard Withagen van Kepler Cheuvreux voorziet een afsplitsing van de Spreads-divisie met merken als Calvé, Flora en Becel. Daarnaast voorziet de analist ook een focus op hogere marges bij Food, een agressievere acquisitie-aanpak en aandeleninkoop. Hij vraagt zich af of de markt daar genoegen mee zal nemen, gezien de gestegen waarde van het fonds na de bekendmaking van het afgeslagen bod van Kraft Heinz. Kepler Cheuvreux heeft Houden als advies bij een koersdoel van 47,00 euro.

Unilever zal als vanouds een voorzichtige koers varen en kiezen voor aandeleninkoop en aanvullende kostenbesparingen, veronderstelt analist Virginie Roumage van Bryan Garnier. Ze ziet geen redenen voor Unilever om bij een afgewezen bod van Kraft Heinz de totale strategie om te gooien. De analist rekent ook niet op een splitsing tussen voedingsmiddelen en persoonlijke en huishoudelijke verzorging en snelle grootschalige acquisities lijken haar ook niet verstandig. De verkoop van de Spreads-divisie is volgens Roumage een reële mogelijkheid, wellicht in combinatie met een aandeleninkoopprogramma. Het advies van Bryan Garnier is Neutraal met een koersdoel van 44,00 euro.

Analisten van Barclays voorzien verdere implementatie van het zero budgetbeleid en opwaartse bijstelling van de margedoelstelling. De marktvorsers voorzien buiten de verkoop of afsplitsing van de Spreads-divisie geen grote andere grote wijzigingen in de portefeuille van het bedrijf. Wel zien ze mogelijkheden voor meer synergie tussen Food en persoonlijke en huishoudelijke verzorging. Unilever behoort voor Barclays tot de meest favoriete concerns voor consumentenproducten vanwege de sterke positie in opkomende markten. De analisten zien verder opwaarts potentieel in het aandeel. Het advies is Overwogen en het koersdoel bedraagt 50,40 euro.

Deutsche Bank verhoogt koersdoel Basic-Fit

3 jaar 10 maanden geleden

Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 18,50 naar 19,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.

Volgens de analisten van Deutsche Bank is Basic-Fit in toenemende mate positief over de mogelijke uitrol van nieuwe clubs, vooral in Frankrijk. Dit zal leiden tot een verdere groei, maar kan uiteindelijk ook uitmonden in een voorsprong op de competitie, aldus de marktvorsers. Basic-Fit verwacht in het lopende jaar circa 100 nieuwe fitnessclubs te openen.

De huidige fitnessclubs doen het volgens Deutsche Bank verder beter dan verwacht, wat veelbelovend is voor waardecreatie op de lange termijn. Als gevolg werd het koersdoel voor de uitbater van fitnessclubs opwaarts bijgesteld.

Liberum verhoogt advies voor DSM

3 jaar 10 maanden geleden

Liberum heeft dinsdag het advies voor DSM verhoogd van Houden naar Kopen en daarbij het koersdoel opwaarts bijgesteld van 60,00 naar 72,00 euro.

De analisten merkten daarbij op dat het chemieconcern zijn positie in diervoeding heeft verbeterd. De verkoop van in joint ventures ondergebrachte niet-kernactiviteiten kan meer dan 1,5 miljard euro opbrengen, waarbij de schuld omlaag gaat en er meer ruimte komt voor een progressiever dividendbeleid. Tenslotte leveren de kostenbesparingen nu resultaat op.

De marktvorsers hebben verder berekend dat het aandeel met een korting van meer dan 23 procent ten opzichte van sectorgenoten in Nutrition wordt verhandeld, hetgeen zij een onredelijk groot gat vinden.

Pagina's

Pagina's

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top