Beursnieuws en aandelentips

Aandelentips en interessant beursnieuws voor u gelezen en samengevat.

Goldman Sachs verhoogt koersdoel ArcelorMittal

3 jaar 11 maanden geleden

Goldman Sachs heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 9,30 naar 10,30 bij een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank nadat de staalreus met de cijfers over 2016 kwam.

De analisten houden ArcelorMittal op hun Conviction List in navolging van de sterke resultaten over het vierde kwartaal. De staalfabrikant is volgens de marktvorsers van de Amerikaanse zakenbank goed gepositioneerd om de profiteren van hogere staalprijzen en ze rekenen dit jaar op winstgroei.

De negatieve gevolgen van de goedkope import van staal, met name uit China, zijn volgens de analisten beperkt, omdat er bijvoorbeeld door Brussel maatregelen zijn ingesteld om dit dumpen aan banden te stellen. Daarnaast is de vraag naar staal toegenomen en de capaciteit van Chinese staalfabrieken teruggebracht.

Goldman Sachs heeft de verwachtingen voor het bedrijfsresultaat (EBITDA) van ArcelorMittal voor dit jaar met 4 procent verhoogd.

S&P verlaagt outlook Aegon

3 jaar 11 maanden geleden

Standard & Poor's heeft vrijdag de outlook voor Aegon verlaagd van Stabiel naar Negatief, maar hield wel vast aan de AA- rating voor de verzekeraar.

Volgens S&P ziet Aegon zich geconfronteerd met uitdagingen in Europa gelet op de lage rentestanden, gecombineerd met minder gunstige omstandigheden in de Verenigde Staten en een verzwakte balans na "verscheidene eenmalige verliezen in de afgelopen jaren".

Deze omstandigheden maken het volgens de kredietbeoordelaar lastig om de winstgevendheid te herstellen en de balans sterk genoeg te houden.

Het aandeel Aegon sloot vrijdag op een groene beurs 0,4 procent hoger op 5,15 euro.

Societe Generale verhoogt advies Air France-KLM

3 jaar 11 maanden geleden

Société Générale heeft woensdag het advies voor Air France-KLM verhoogd van Verkopen naar Houden en stelde het koersdoel opwaarts bij van 4,70 naar 5,20 euro.

Volgens analisten van de Franse bank stijgen de brandstofprijzen flink, ondervindt de nieuwe topman enorm veel tegenwind vanuit vakbonden en zijn de verwachtingen voor de luchtvaartgroep nooit zo laag geweest. De marktvorsers verwachten dat het bedrijf deze lage verwachtingen kan overtreffen en benadrukten dat het aandeel momenteel op het laagste niveau in vier jaar noteert, waardoor een Houden advies meer op zijn plaats is.

Bovendien zal de luchtvaartgroep in 2017 profiteren van een gemakkelijke vergelijkingsbasis ten opzichte van 2016, omdat dit jaar gemarkeerd werd door een reeks terroristische aanslagen. Hierdoor is er dit jaar meer ruimte voor een positieve verrassing, aldus de analisten.

Om positiever te kunnen worden over het aandeel, moet Air France-KLM volgens de marktvorsers echter wel de schulden flink terugbrengen en hervormingen doorvoeren.

TomTom geeft voorzichtige outlook af

3 jaar 11 maanden geleden

TomTom heeft in de laatste drie maanden van 2016 een sterke omzet gerealiseerd, aangejaagd door de takken Telematics en Automotive, maar de navigatiespecialist gaf wel een "voorzichtige" outlook af voor 2017. Dit stelde analist Martijn den Drijver van NIBC woensdag in reactie op de cijfers.

In heel 2016 wist TomTom met een omzet van 987 miljoen euro en een aangepaste winst per aandeel van 0,23 euro aan de eigen outlook te voldoen.

TomTom behaalde afgelopen jaar een orderinstroom bij Automotive van meer dan 300 miljoen euro. Een meevaller, waarbij Den Drijver opmerkte dat de 220 miljoen euro die werd gemeld bij het TomTom Tech Event ook wel "teleurstellend" was. "De markt zal hier erg gelukkig mee zijn, omdat het groei van het marktaandeel suggereert", aldus de analist.

TomTom mikt voor 2017 op een omzet van 925 miljoen tot 950 miljoen euro. Dit zou een aangepaste winst per aandeel van ongeveer 0,25 euro moeten opleveren, voegde de navigatiespecialist daaraan toe.

Analisten mikten voorafgaand aan de jaarcijfers van TomTom over 2016 op een omzet voor dit jaar van 996 miljoen euro met een aangepaste winst per aandeel van 0,27 euro. "Voorzichtig", bestempelde Den Drijver de door de navigatiespecialist afgegeven outlook.

De netto kaspositie van TomTom per eind december bedroeg 133 miljoen euro, volgens Den Drijver een "significante" stijging vergeleken met de 98 miljoen euro aan het einde van 2015.

NIBC heeft een koopaanbeveling op TomTom met een koersdoel van 10,00 euro.

ING verhoogt koersdoel Binck

3 jaar 11 maanden geleden

ING heeft dinsdag het koersdoel voor BinckBank verhoogd van 5,25 naar 5,50 euro met een onveranderd Houden advies.

Volgens analist Albert Ploegh verraste Binck in het vierde kwartaal van 2016 met de inkomsten uit de handelsactiviteiten. Daarbij lag het aantal transacties in januari en begin februari nipt boven het gemiddelde van het afgelopen kwartaal. Binck profiteerde volgens Ploegh van het afschaffen van de speculatietax in België.

Een structureel herstel van de koers moet volgens de analist echter komen van een "substantiële" groei van het beheerd vermogen. Alex Vermogensbeheer blijft echter kampen met tegenwind. Daar staat volgens Ploegh tegenover dat de lancering van discretionair vermogensbeheer in België "veelbelovend" oogt.

Binck Laten Beleggen is een online individuele portefeuillebeheerpropositie die discretionair beheer biedt voor vermogens vanaf 25.000 euro. De broker streeft naar een combinatie van risicobescherming en rendement en rekent een jaarlijkse beheervergoeding van 0,60 procent.

Volgens ING heeft Binck in België met de nieuwe vermogensbeheerdienst de wind in de zeilen dit kwartaal.

Waar Ploegh zijn taxaties voor de omzet van Binck licht verhoogde, werd de analist voorzichtiger over de kostenontwikkeling van de online broker. Binck rekent op een stijging van de kostenbasis van 3 tot 4 procent voor dit jaar.

UBS verhoogt koersdoel ING

3 jaar 11 maanden geleden

UBS heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 14,60 euro naar 15,10 euro, met handhaving van het koopadvies, op basis van hogere verwachte rentebaten. Dit bleek uit een maandag gepubliceerd rapport van de Zwitserse zakenbank.

Analist Anton Kryachok denkt dat de consensusverwachting van een groei van de rentebaten tot slechts 1 procent in 2017, na een groei van 5 procent in 2016, te behoudend is. Hij rekent op een groei van circa 3 procent, dankzij aanhoudende gezonde volumegroei van 3 tot 4 procent en min of meer stabiele marges.

Zijn winstramingen zijn hierdoor 7 tot 8 procent hoger dan de consensusverwachting en de marktvorser verwacht dat de aandelenkoers hiervan zal profiteren, als ook andere analisten hun ramingen opwaarts gaan bijstellen.

Volgens Kryachok is de markt te negatief over de margevooruitzichten voor de Nederlandse retailbank, op basis van een eigen analyse door UBS op basis van hypotheekrentes en spaarrentes. Dankzij een rentehedge is de winst van ING weinig gevoelig voor marktschommelingen, terwijl UBS ruimte ziet voor ING om de marges op spaarrentes te verbeteren.

De waardering van ING is momenteel niet erg veeleisend, op 10 keer dan verwachte winst in 2018, volgens UBS.

Wereldhave toont verbetering na zwak derde kwartaal

3 jaar 11 maanden geleden

Wereldhave heeft betere resultaten gepresenteerd, waarbij sprake was van een aantrekkende markt in de laatste drie maanden van het jaar en een stijging van de identieke huur met 1 procent. Dit meldden de analisten van UBS in reactie op de bedrijfsresultaten van het vastgoedconcern.

De analisten merkten op dat de verbetering werd gerealiseerd ondanks het feit dat Wereldhave zich gedurende het verloop van het jaar geconfronteerd zag met een aantal faillissementen van huurders. Daarnaast merkte UBS op dat de net asset value, berekend door de totale waarde van de bezittingen min de schulden te delen door het aantal effecten, met 51,47 euro per aandeel 2 procent hoger is uitgekomen dan verwacht.

Tot slot merken de analisten op dat sprake was een een grote variatie in prestaties per land, waarbij de Nederlandse retail "duidelijk" verbeterde.

UBS hanteert een Neutraal advies voor Wereldhave met een koersdoel van 41,75 euro. Het aandeel noteerde vrijdag op een groen Damrak 1,6 procent hoger op 41,41 euro.

KBC Securities verlaagt koersdoel KPN

3 jaar 11 maanden geleden

KBC Securities heeft donderdag het koersdoel voor KPN verlaagd van 2,90 naar 2,75 euro met een ongewijzigd Houden advies.

Een dag eerder rapporteerde het telecombedrijf resultaten die iets beter waren dan verwacht, volgens analist Ruben Devos. Toch daalde de koers met 4 procent. Volgens de marktvorsers zijn hier een aantal verklaringen voor.

In de eerste plaats viel de omzetontwikkeling in de zakelijke markt tegen en volgens de analist kon het bestuur van KPN in een toelichting de zorgen hieromtrent ook niet wegnemen over de middellange termijn.

Het bestuur gaf volgens Devos ook aan dat de concurrentie is toegenomen. Tot slot wees de marktvorser op de "voorzichtige" outlook van het telecombedrijf, dat uitgaat van een groei van de vrije kasstroom, waarmee onduidelijk is of de groei op jaarbasis van 17 procent volgens de consensus haalbaar is.

ING verhoogt koersdoel Royal Dutch Shell

3 jaar 11 maanden geleden

ING heeft het koersdoel voor Royal Dutch Shell verhoogd van 27,00 naar 30,00 euro met een ongewijzigd Houden advies.

De energiereus rapporteert donderdag voorbeurs zijn resultaten over het vierde kwartaal. Analist Quirijn Mulder ligt met zijn verwachtingen iets boven de consensus. Mulder verwacht niet dat Royal Dutch Shell met een koerswijziging zal komen. De aandacht zal blijven liggen op diepzee- en chemie-activiteiten om groei te realiseren, terwijl andere activiteiten de kasstroom moeten stuwen.

Mulder houdt vast aan zijn Houden advies, omdat veel van het goede nieuws over de energiereus al in de koers is verwerkt.

winst ING Groep daalt door reorganisatie

3 jaar 11 maanden geleden

ING Groep zal donderdag een sterke winstdaling bekendmaken over het vierde kwartaal van 2016, vanwege een reorganisatielast, terwijl de onderliggende winst profiteert van hogere fees en solide rente-inkomsten. Dit blijkt uit een consensusverwachting van analisten die is ingezien door ABM Financial News.

De analisten rekenen op een nettowinst van 328 miljoen miljoen euro voor ING Groep, tegen 819 miljoen een jaar eerder. De winst werd gedrukt door een grote reorganisatielast die een verwachte negatieve impact heeft van 818 miljoen euro. ING gaat onder andere in België het aantal bankfilialen sterk inkrimpen als onderdeel van een nieuwe grote efficiëntieslag.

De rentebaten stegen naar verwachting met 4 procent tot 3,31 miljard euro, tegen 3,17 miljard een jaar eerder. De rentebaten worden gesteund door organische groei en lagere spaarrentes in Nederland.

Omdat ING in het vierde kwartaal de spaarrente niet veel verder verlaagde, hield de bank volgens analisten van Deutsche Bank wat kruit droog om margedruk te compenseren in 2017. De leningengroei zal mogelijk wat lager zijn dan in voorgaande kwartalen, vanwege extra aflossingen op hypotheken in Nederland in december.

De totale inkomsten worden geraamd op 4,21 miljard euro, tegen 4,04 miljard een jaar eerder. ING profiteert van stijgende fees en commissie-inkomsten in zijn Challenger-markten, waarvan Duitsland de grootste is.

De voorzieningen voor slechte leningen bleven naar verwachting laag. ING deed het op dit punt al zes kwartalen op rij beter dan verwacht.

De onderliggende winst voor belastingen komt naar verwachting uit op 1,46 miljard euro, een stijging met 22 procent vergeleken met de 1,20 miljard euro van een jaar eerder.

Verschillende analisten verlaagden de afgelopen tijd hun adviezen voor ING, omdat de verwachtingen voor een gestage winstgroei en geleidelijk oplopend dividend in de koers zouden zijn ingeprijsd.

Unilever valt tegen

3 jaar 12 maanden geleden

Unilever heeft in het vierde kwartaal duidelijk slechter gepresteerd dan verwacht. Dit zei analist Richard Withagen van Kepler Cheuvreux tegenover ABM Financial News.

De onderliggende omzetgroei van Unilever kwam in het vierde kwartaal uit op 2,2 procent, waar de analist had gerekend op 2,8 procent. "Een veel grotere vertraging dan verwacht." De tegenvaller zat hem volgens Withagen in de volumes, en daar zal het aandeel op worden afgestraft.

In alle regio's "speelt er wel wat", aldus de analist van Kepler Cheuvreux. In de opkomende markten en Europa stonden de volumes onder druk en in Amerika had Unilever last van prijsconcurrentie.

Verder liet CEO Paul Polman van Unilever zich ook weinig bemoedigend uit. "De moeilijke marktomstandigheden die het einde van het jaar bijzonder moeilijk maakten, zullen vermoedelijk aanhouden in de eerste helft van 2017. Tegen deze achtergrond verwachten we een langzame start met een groei die aantrekt gedurende het jaar", aldus Polman.

Withagen merkte wel op dat Polman meestal "redelijk negatief" uit de hoek komt, maar dat ook uit de woorden van sectorgenoten van Unilever blijkt dat de marktomstandigheden inderdaad uitdagender zijn geworden.

In heel 2016 was de marge op de kernactiviteiten van 15,3 procent wel een streepje beter dan de 15,2 procent die analisten gemiddeld hadden verwacht en de winst per aandeel was in lijn, voegde Withagen daaraan toe. De analist plaatste echter vraagtekens bij de kwaliteit van de marge, wijzend op lagere marketinguitgaven. "De zwakke omzet gaat op het aandeel wegen", besloot de analist.

Kepler Cheuvreux hanteert voor Unilever een Houden advies met een koersdoel van 39,00 euro.

S&P verhoogt koersdoel Philips

3 jaar 12 maanden geleden

S&P Global heeft het koersdoel voor Philips verhoogd van 30,00 naar 31,00 euro bij handhaving van een koopadvies. Dit meldden analisten van het ratingbureau dinsdag.

De marktvorsers onderbouwden deze opwaardering vanwege de focus van het bedrijf op hoog renderende producten en diensten voor de gezondheidszorg.

De taxaties voor 2017 blijven gehandhaafd en daar is nu een raming van 2,03 euro winst per aandeel in 2018 aan toegevoegd.

De marktvorsers merkten verder op dat de winst per aandeel in het vierde kwartaal van 2016 de consensus met 13 procent heeft overtroffen, wat volgens hen te danken was aan een hoger dan voorziene margestijging door efficiencyverbetering en hogere omzet dankzij herstel van orders en productvernieuwing.

Ze zijn verder positief over de verkoop van Lumileds, waarbij de opbrengst van 1,5 miljard dollar kan worden benut voor investeringen of distributie naar aandeelhouders.

Barclays haalt Unilever van kooplijst

4 jaar 1 dag geleden

Barclays heeft maandag het advies voor Unilever verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen en het koersdoel daarbij neerwaarts bijgesteld van 45,00 naar 41,00 euro.

Het vierde kwartaal van 2016 leverde Unilever volgens schattingen van de analisten van de Britse bank een onderliggende omzetgroei op van 2,9 procent, waar dit een kwartaal eerder nog 3,2 procent was. Deze groei was vooral te danken aan hogere prijzen en niet zo zeer aan meer volume. Barclays rekent op een bijdrage aan de groei van 2,4 procentpunt door prijzen en 0,4 procentpunt uit volumes.

In het derde kwartaal stegen de prijzen bij de Brits-Nederlandse onderneming nog met 3,6 procent, terwijl de volumes met 0,4 procent daalden.

In heel 2016 steeg de marge van Unilever volgens Barclays met 0,4 procentpunt.

Voor 2017 denken de analisten dat Unilever zal aangeven opnieuw harder te zullen groeien dan de markt. Misschien, zo stelden de marktvorsers, geeft Unilever zelfs aan te mikken op een groei van meer dan 4 procent. De verwachting voor de margegroei zal volgens de analisten tussen de 0,3 en 0,4 procentpunt liggen, denkt Barclays.

omzet Ahold Delhaize lager

4 jaar 5 dagen geleden

Ahold Delhaize zal donderdag voorbeurs een lagere pro forma omzet over het vierde kwartaal rapporteren. Dit verwachten door ABM Financial News geraadpleegde analisten, die daarbij aangaven dat dit onder meer wordt veroorzaakt doordat het laatste kwartaal in 2016 een verkoopweek minder telde dan het jaar ervoor.

Volgens een analistenconsensus kwam de vergelijkbare omzet in het laatste kwartaal uit op 15,4 miljard euro, tegen 15,7 miljard euro een jaar geleden. Analist Matthias Maenhaut van ING mikt eveneens op 15,4 miljard euro, terwijl analist Alan Vandenberghe van KBC Securities het houdt op 15,1 miljard euro.

Maenhaut oordeelde in een toelichting iets negatiever te zijn over de identieke omzetontwikkeling en marges in de Verenigde Staten, maar juist positiever over Europa. De analist noemde het nu, gelet op de waarde die de synergieën en het aandeleninkoopprogramma aan het aandeel kunnen toevoegen, een aantrekkelijk instapmoment voor de lange termijn.

Vandenberghe liet zich eveneens voorzichtiger uit over de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en toonde zich bovendien over Nederland terughoudender dan in de consensus wordt getaxeerd. De marktvorser vindt het fonds ten opzichte van sectorgenoten ondergewaardeerd en is daarbij positief over de interne maatregelen, te verwachten synergieën, de gezonde balans en de sterke kasstroom en rendementen op investeringen.

KBC Securities houdt op Ahold Delhaize een koopadvies met een koersdoel van 25,00 euro. Ook ING heeft het aandeel op Kopen staan, met een koersdoel van 26,00 euro.

De analisten rekenen, na de aankondigingen op de beleggersdag op 7 december vorig jaar en in aanloop naar de volledige rapportage op 1 maart over het vierde kwartaal en het hele jaar, niet op de presentatie van nieuwe plannen.

Ahold Delhaize maakte op de beleggersdag bekend op schema te liggen voor het realiseren van synergievoordelen van de fusie ter hoogte van 500 miljoen euro in 2019, in 2017 een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro te starten en af te ronden, en dit jaar een vrije kasstroom van 1,6 miljard euro te verwachten.

Commerzbank zet ArcelorMittal op kooplijst

4 jaar 6 dagen geleden

Commerzbank heeft woensdag het advies voor ArcelorMittal verhoogd van Houden naar Kopen en stelde het koersdoel opwaarts bij van 6,50 naar 9,50 euro.

De analisten van de Duitse bank schroefden hun winstverwachtingen voor dit jaar op, vanwege de recente stijging van de staal- en grondstofprijzen. De hogere kosten voor grondstoffen zullen volgens de marktvorsers worden doorberekend aan klanten in de meeste regio's. Omdat ArcelorMittal zelf ook grondstoffen produceert zal de impact voor de onderneming op het bedrijfsresultaat (EBITDA) positief zijn.

De outlook voor de korte termijn verbeterde volgens Commerzbank flink, ook vanwege de lage voorraadniveaus en de politieke bereidheid om het dumpen van staal door met name China tegen te gaan.

Nu gaan de marktvorsers ervan uit dat de vrije kasstroom van de staalgigant dit jaar tussen de 1,5 miljard en 2,0 miljard dollar zal uitkomen.

Er is nog veel onduidelijkheid over de plannen van de nieuwe aanstaande Amerikaanse president Donald Trump over zijn investeringen in de Amerikaanse infrastructuur, maar Commerzbank gaat hoe dan ook uit van een groeiende vraag naar staal in Europa. Wat betreft de staalverzendingen in de vrijhandelszone van Amerika, Canada en Mexico zien de analisten een "onevenredig hoog groeipotentieel".

ArcelorMittal heeft vorig jaar zijn balans versterkt door nieuwe aandelen en desinvesteringen. Een hervatting van dividenduitkeringen zou volgens Commerzbank mogelijk zijn, evenals meer investeringen. Toch denken de marktvorsers dat de staalboer voor het moment terughoudend zal zijn met kapitaaluitgaven.

Credit Suisse verlaagt advies Heineken

4 jaar 6 dagen geleden

Credit Suisse heeft dinsdag het advies voor Heineken verlaagd van Neutraal naar Underperform en het koersdoel gaat van 81,00 naar 68,00 euro.

De analisten stellen dat de omzet en marges van de bierbrouwer onder druk staan. Ze verlagen hun verwachtingen voor de winst per aandeel met nog eens 2 procent, na reeds een verlaging met 3 procent in december 2016. Volgens de marktvorsers is de outlook voor Mexico, Vietnam en Brazilië verslechterd. Ook negatieve valutabewegingen spelen een rol.

Credit Suisse wijst erop dat de groei bij Heineken in de afgelopen jaren bijna helemaal is gedragen door de markten in Mexico en Vietnam. Maar nu gaan de analisten uit van macro-economische druk in Mexico en toegenomen concurrentie in Vietnam.

Goldman Sachs verlaagt advies ING

4 jaar 1 week geleden

Goldman Sachs heeft maandag ING van zijn kooplijst afgehaald en het advies verlaagd naar neutraal, terwijl de zakenbank het koersdoel verhoogde van 14,50 naar 16,00 euro.

De analisten Pawel Dziedzic en Markus Pops blijven positief over de aantrekkelijke strategie van ING, met een relatief laag risicoprofiel en goede kansen om te profiteren van het afnemende risico van zwaardere regulering van de sector.

Het aandeel ING is echter met 30 procent gestegen sinds mei vorig jaar, toen Goldman Sachs het aan zijn kooplijst toevoegde. De positieve opinie over ING is daarmee nu beter ingeprijsd, denken de analisten. De opwaartse ruimte voor het aandeel is inmiddels met 19 procent niet meer zo veel hoger dan het gemiddelde van 16 procent voor Europese banken.

Goldman Sachs rekent op een rendement op eigen vermogen van 10 procent in 2018 voor ING, terwijl sectorgenoten de komende jaren naar een vergelijkbaar rendement zullen toegroeien. De ruimte voor ING om zijn dividendrendement van 5 procent te verhogen lijkt daarbij bescheiden, stelde Goldman Sachs.

De analisten verwacht dat Basel 4-kapitaalregels de Nederlandse bank 75 basispunten op de kernkapitaalbuffer zal kosten, wat minder is dan andere banken in de Benelux. Als deze impact significant zwaarder uitvalt, kan dat het dividend van ING in gevaar brengen.

Societe Generale verlaagt advies ING naar Houden

4 jaar 1 week geleden

Société Générale heeft het koopadvies voor ING verlaagd van Kopen naar Houden, omdat de Nederlandse bank in het verbeterde economisch klimaat naar verwachting minder sterk zal uitblinken. Dit bleek uit een vrijdag gepubliceerd rapport van de Franse bank, waarin ook het koersdoel voor ING werd verlaagd van 16,00 naar 14,50 euro.

Het koopadvies van de afgelopen vier jaar was gebaseerd op het solide leningenboek en de sterke winstontwikkeling, kapitaalbasis en distributiekwaliteit van ING.

In een nieuwe wereld met betere macro-economische omstandigheden, verwachten de analisten Phelbe Pace en Geoff Dawes dat de koppositie van ING zal worden overgenomen door banken die het sterkst ngericht zijn op omzetgroei, het meeste kapitaal genereren en dat kapitaal het beste aanwenden.

ING is volgens Société Générale het meest gediversificeerde maar ook de minst gekapitaliseerde en minst winstgevende bank in de Benelux. Diversificatie was nuttig in de recessie, maar is niet het ingrediënt dat nodig is om de ster te blijven in deze nieuwe marktomgeving, denken de analisten.

Het lagere koersdoel is vooral gebaseerd op een verhoging van de veronderstelde kapitaalkosten van 9,0 naar 9,5 procent. De analisten denken dat ING meer zal moeten betalen voor zijn kapitaal, omdat de solvabiliteit van de bank meer risico loopt dan die van andere banken in de Benelux, naar de mening van Société Générale. Ook hanteren de analisten een hogere doelstelling voor de kapitaalratio van 13 procent, gezien de onzekerheid over kapitaaleisen, waardoor het veronderstelde kapitaaloverschot bij de bank afneemt.

Deutsche Bank verhoogt advies Randstad

4 jaar 1 week geleden

Deutsche Bank heeft donderdag het advies voor Randstad verhoogd van Verkopen naar Houden en stelde het koersdoel opwaarts bij van 33,00 naar 56,00 euro.

Analist Tom Sykes betoogde in een korte analyse van de Europese uitzendmarkt dat een gebrek aan negatieve impulsen resulteerde in de adviesverhoging, niet alleen voor Randstad, maar ook voor diens sectorgenoten Adecco, Hays en Page Group.

Sykes toonde zich wel zeer bezorgd over een late cyclus in de Amerikaanse economie. Noord-Amerika is voor Randstad naar omzet gemeten een zeer belangrijke regio.

Het werkloosheidspercentage in de Verenigde Staten van minder dan 5 procent zet volgens Sykes historisch gezien koersen van uitzenders op een termijn van zes tot twaalf maanden hoger, maar op een termijn van 24 maanden kan dit mogelijk resulteren in een halvering.

Wereldhave koopwaardig

4 jaar 1 week geleden

De aandelenkoers van vastgoedfonds Wereldhave biedt een aantrekkelijk instapmoment ten opzichte van sectorgenoten. Dit schreef JPMorgan Chase Cazenove in een rapport.

De analisten meldden positief te blijven over het aandeel en zien een opwaarts potentieel van 25 procent voor het huidige koersdoel van 55,00 euro. De Amerikaanse bank voorziet een groei van de winst per aandeel van 2 procent per jaar tot 2019, op basis van nieuwe huurovereenkomsten en verlengingen.

Volgens de marktvorsers is de huidige koers van circa 44,00 euro per aandeel een aantrekkelijk instapmoment omdat het aandeel met een multiple van 13 tegen een aanzienlijk lagere koers-winst-verhouding wordt verhandeld dan die van sectorgenoten, met een gemiddelde multiple van tussen de 14 en 17. Daarnaast biedt het vastgoedfonds een hoog dividendrendement.

JPMorgan Cazenove heeft een Overwogen advies op het aandeel Wereldhave.

Pagina's

Pagina's

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top